Ve Vsetíně se do celonárodní sbírky Světluška na pomoc nevidomým tradičně zapojily studentky Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně Markéta Poláštíková, Denisa Blažiová a Zuzana Kolínková.

Shodly se na tom, že ochota lidí podpořit sbírku nákupem drobných upomínkových předmětů každým rokem klesá. „Stále se ale najde dost lidí, kteří za námi sami přijdou, jen nás na ulici zahlédnou," ocenily studentky.

Výtěžek sbírky, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu, slouží mimo jiné na výcvik vodicích psů, speciální pomůcky, studijní stipendia nebo osobní asistenty.

Aby lidé Světlušky ve svém okolí „nepropásli", vznikla speciální webová stránka svitis.cz. „Na ní v době sbírky snadno zjistíte, kde se blízko vás aktuálně nachází dobrovolníci s kasičkou ve tvaru lucerny," řekl ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip.

Doplnil, že na stejné webové stránce naleznou příznivci Světlušky i knihovny, kde lze také sbírku podpořit, případně se seznámit s příběhy těch, kterým už se podpory dostalo.

Byla to například osmileté nevidomá Věrka z Huslenek, které Světluška přispívá na osobní pedagogickou asistentku. Ta s dívkou pracuje ve škole a společně se připravují i na vyučování. Věrka navštěvuje klasickou 3. třídu základní školy a s asistentkou zvládá bez problémů studijní tempo svých spolužáků.

Ročně pomůže sbírkový projekt stovkám zrakově handicapovaných dětí i dospělých vést maximálně samostatný a pestrý život. Světluška podporuje také neziskové organizace, které přispívají ke zlepšení kvality života zrakově postižených lidí.