Svoji činnost Svědkové Jehovovi platí z darů svých členů. Pro setkání a bohoslužby užívají tak zvané Sály království, které nejsou vyzdobené žádnými obrazy svatých. Jeden takový sál se nachází v Zašové, další ve Vsetíně. Na otázky redaktora Deníku odpověděl člen společnosti Svědků Jehovových Ladislav Kirilenko.

Pokud vím, tak Svědkové Jehovovi nesmějí přijímat cizí krev. Jak tento zákaz zdůvodňujete?
Je pravda, že to je kontroverzní téma a často nás kvůli němu napadají. Nepřijímat cizí krev je ale svobodné rozhodnutí každého člověka. Nikdo nikomu nic nezakazuje. Lidé se tak rozhodují na základě studia Bible. Například ve Skutcích apoštolů je psáno: zdržujte se krve.

A jaký máte postoj k autotransfuzi?
Říká se, že nejbezpečnější transfuze, je žádná transfuze. Bible říká, že pokud krev jednou opustí tělo, je vylita a přikryta prachem. Z tohoto pohledu je tedy nepřípustná i autotransfuze.

Dnes se ale lékaři při operacích bez náhradní krve neobejdou…
Existuje profesní organizace lékařů, právníků a dalších odborníků zvaná NATA, která propaguje alternativy k transfuzím. Například u operací kloubních náhrad se bez transfuze obejde řada zdravotnických zařízení i v České republice.

Vysvětlete prosím…
Jednou z metod je například mezioperační sběr krve. Laicky se dá popsat jako prodloužený krevní oběh. V určitém místě lékař napíchne žílu a krev se pak vede okruhem mimo operační pole a tím se zamezí krvácení. Ztráty krve jsou při takové šetrné operaci minimální.

Ale co když dojde k úrazu a člověk mnoho krve ztratí? Necháte ho vykrvácet?
Dost dobře není možné, aby člověk přišel o vlastní krev docela. Existují dokumenty, které uvádějí, že úplné vykrvácení je jen výjimečné. V důsledku traumatického šoku se žíly stáhnou.

Jaký máte vztah ke zbraním? Za minulého režimu vaši členové odmítali základní vojenskou službu…
Náš postoj se nezměnil. Bible hovoří o tom, že se „nebudou učit ani bojovat.“ V Novém zákoně Ježíš říká: kdo s mečem zachází, mečem schází. Ale podobný postoj prosazoval například i Mahátma Ghándí. Zlaté pravidlo říká, co chcete, aby lidé dělali vám, to dělejte vy jim.
I ve Vsetíně často potkávám lidi, kteří rozdávají tiskoviny vaší církve. Nutíte je k tomu? Připadají mi smutní a neteční.
Nenutíme. Je to jejich svobodná vůle. Mnozí lidé jsou opatrní, a tak jim nechceme nic hlasitě vnucovat, možná proto vám připadají svědkové Jehovovi pasivní. Jakákoliv služba u nás je navíc dobrovolná a bezplatná. Řídíme se heslem: zadarmo jsme dostali, zadarmo dáváme. Jsme jediná, státem odsouhlasená náboženská společnost, která nepobírá státní příspěvek.

Z čeho tedy financujete svoji činnost?
Fungujeme na základě dobrovolných darů. Není přitom stanovená žádná částka, kterou by někdo měl platit.

Pokud některý z vašich členů odmítne platit, co s ním pak uděláte?
Pokud by odmítl, nic se neděje. Příspěvky jsou stejně anonymní a nikdo není kontrolován, zda přispěl, nebo ne.

Co když se někdo rozhodne opustit vaše řady?
Nikdo mu v tom nebude bránit. Každému nejprve nabídneme biblický kurz, aby měl dost informací, a dotyčný se pak může nezávazně rozhodnout pokračovat. Tohle se totiž vynutit násilím ani nedá. Mnohé systémy se snažily dělat lidem dobře, ale dělaly to totalitním způsobem.

Považujete se za sektu?
Nepovažujeme.