„Kopii patrona řádu Trinitářů, kteří sídlili v zašovském klášteře v polovině osmnáctého století, vyzvedl do vikýře jeřáb. Ještě předtím ale farář sochu, kterou vyrobili Jan Ševčík s Ladislavem Kadavým, posvětil.

Trojice originálů zdobí interiér kostela, sochy archanděla Michaela a svatého Jana z Mathy od osmdesátých let, kdy kopie vyrobil vsetínský sochař Jan Machala. „Od té doby se peníze nenašly, Felix z Valois tak musel čekat přes dvacet let," vylíčil zašovský farář Jiří Polášek.

Práce na kopiích stály bezmála sto devadesát tisíc korun, přičemž obec zaplatila sto padesát tisíc.

Trinitáři sídlili v Zašové od roku 1725 do roku 1783, kdy Josef II. řád zrušil. „Klášter pak sloužil jako sirotčinec, poté jako škola a nyní v něm sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením," řekl meziříčský památkář Petr Zajíc.