Nadšení současným stavem nejsou především rybáři. „Takovou situaci na Rožnovské Bečvě nepamatuji. Sucho tak dlouho nikdy nebylo. Není to dobré," posteskl si mladý meziříčský rybář Patrik Janíček.

Necitlivá regulace a úpravy koryt vodních toků se podle rybářů projevily právě v období sucha. „U nás je trend dostat vodu co nejrychleji z krajiny. A to je špatně. Vody si musíme vážit a dělat všechno pro to, abychom ji tu udrželi," zdůraznil hospodář vsetínské rybářské organizace Roman Veselý.

Nechtěné dítě 
z minulého století?

Vody na Vsetínsku jsou ve správě společnosti Povodí Moravy. Její představitelé upozorňují, že vina je spíš na straně jejich předchůdců. Zásadní úpravy Vsetínské a Rožnovské Bečvy se totiž uskutečnily už ve 30. letech minulého století. „Důvodem byly extrémní povodně v té době," poznamenala mluvčí společnosti Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Další, takzvané doplňující úpravy, prováděli vodohospodáři po válce. „V padesátých a šedesátých letech se upravovaly toky Senice a Juhyně," dodala.

V posledních dvaceti let podle ní vodohospodáři z Povodí Moravy neprováděli na Valašsku žádnou souvislou úpravu vodních toků. Tedy neprováděli takzvané napřimování koryt ani nezvyšovali jejich kapacity. „Jenom na Senici jsme provedli stabilizaci břehů kamenem," informovala Tomíčková.

Povodí Moravy také nechalo na valašských tocích odstranit škody po rozsáhlých povodních v letech 1997, 2006 a 2010.

„Poškozená místa jsme ale uvedli jen do stavu před záplavami," připomněla Gabriela Tomíčková.

Koryta potoků v povodí obou Bečev podle vodohospodářů efekivně vodu v krajině zadržet nedokáží. Řešení je podle nich výstavba vodních nádrží. S tím však na Vsetínsku v dohledné době nepočítají.

Nedostatek vody v krajině trápí také ochránce přírody. Svalovat ale jednoznačně vinu na vodohospodáře a regulaci toků si netroufají.

„Brát v potaz musíme také změnu hospodaření na polích zejména v druhé polovině minulého století," vyjádřil se pro Valašský deník místopředseda rožnovské organizace ČSOP Salamandr Martin Konupka.

V tu dobu zmizela malá pole, vytratily se remízky. Nahradily je lány. „To se na zadržování vody v krajině neblaze podepsalo," řekl Martin Konupka.

Také podle něj proto pomůže situaci zlepšit i návrat k tradičnímu hospodaření. Nejenom na polích, ale i v lesích.