Dobře ví, o čem mluví. Jeho obec ležící v Hostýnských vrších v posledních letech nedostatek vody pravidelně pociťuje. Především v úvodu léta.

Je to jednoduchá matematika. Běžná denní spotřeba vesnice je zhruba 250 kubíků vody. Denní nátok ze zdroje, který obec využívá, je 350 kubíků. „S nástupem teplých dní se ale velmi rychle projeví, že téměř u každého druhého domu je soukromý bazén. Spotřeba rázem vyskočí i na čtyři sta padesát až pět set kubíků za den," počítá starosta.

V tu chvíli je třeba využít obecní rezervoár, který však není bezedný. Vloni to došlo tak daleko, že nám tři dny voda vůbec netekla. „Museli jsme zajistit cisterny, abychom poptávku po vodě pokryli. To bylo nepříjemné," netají Laštovica.

V Hošťálkové proto už na nic nečekají. Zpracovali projekt za 8,5 milionu korun, který má problém s vodou jednou provždy vyřešit. Podporu získali od Státního fondu životního prostředí a vybraná stavební firma už začíná budovat nový rezervoár, novou úpravnu vody i nové vodovodní přivaděče. „Záměrem je napojit čtyři vrty, které jsme udělali už vloni, na stávající obecní vodovod. Nátok vody se tím zvýší až o dvě třetiny. Vody bude dost i v nejkritičtějších dnech," těší se Petr Laštovica.

A to není vše. Už vloni v Hošťálkové hledali možnosti, jak zajistit více vody pro obec.

Na hlavní vodovodní trase vedoucí z odběrného místa v lomu ve Štěpkové do úpravny v centru obce se za pomoci geologa podařilo objevit vhodné místo pro hloubkový vrt s kvalitní vodou.

„Za peníze z hospodářské činnosti jsme nechali udělat sedmdesátimetrový vrt. Letos jsme díky tomu eliminovali tradiční problémy z počátku léta," pochvaluje si starosta Hošťálkové.

Sucho ale nedopadá pouze na obecní vodovody. Do značné míry trápí také lesníky. „Projevují se důsledky velmi suchého počasí už z loňského roku. Kůrovec napadá zdravé jehličnaté stromy postižené silným vláhovým deficitem," informoval Vladimír Jurečka, vedoucí střediska zeleně společnosti Městské lesy Valašské Meziříčí.

Lesníci nyní výskyt kůrovce pečlivě hlídají. Proti jeho šíření je jediná obrana okamžité pokácení napadených stromů.

„Odstranili jsme rozsáhlé následky náletů kůrovce převážně u parkoviště v blízkosti nemocnice, dále v Tolstého ulici a v parku domova pro seniory v ulici Žerotínova," přiblížil situaci v Meziříčí Jurečka.