V tamních dílenských halách dokončených v roce 2010 mohou studenti využívat nejmodernější technologické vybavení určené pro výuku strojírenských a automobilních oborů. Vedení školy si od modernizace slibuje zejména zvýšení kvality odborného výcviku studentů obou oborů.

Oficiální otevření nově vybavených dílen, které jsou od 1. ledna ve zkušebním provozu, se uskutečnilo v úterý 10. února.

„Škola pořídila moderní soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, diagnostické přístroje a zařízení, zvedáky, svářecí stroje a další speciální výukové pomůcky," vyjmenovala asistentka ředitele SOŠ Josefa Sousedíka Šárka Bařáková. Výměna a osazování strojů si vyžádala také menší stavební úpravy hal, například podlah či elektroinstalací.

Úterního slavnostního uvedení nových strojů do provozu se zúčastnila řada hostů. Mezi nimi hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, starosta Vsetína Jiří Čunek, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i České školní inspekce, ředitelé škol a mnozí další.

Byl mezi nimi také Tomáš Sousedík, syn významného vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka, po němž má škola své jméno. Uvedl, že jeho otec by měl radost z toho, jak si škola vede.

„Je obrovským přínosem, že se studenti mohou učit rovnou na moderních strojích a vybavení," řekl Tomáš Sousedík, který je dlouholetým členem rady školy.

Podle jeho slov mají technické obory budoucnost. „U nás i ve světě začínají jiná odvětví doslova válcovat. Studenti mají velkou šanci nalézt uplatnění," dodal Tomáš Sousedík.

Celkové náklady na modernizaci dílen na Bobrkách dosáhly 19,4 milionu korun. Zhruba tři miliony z této sumy zaplatil Zlínský kraj, který je zřizovatelem SOŠ Josefa Sousedíka. Dotace z Evropské unie představují 16,4 milionu.