„Zcela nevhodné je vhazovat stromky do kontejnerů. Je to biologický odpad, který na skládku komunálního odpadu nepatří,“ upozorňuje pracovník firmy Michal Lysák.

Stromky odložené vedle kontejnerů začne firma svážet počátkem příštího týdne. Tedy po Třech králích, kdy se lidé s touto výzdobou ponejvíce loučí.

„Stromky je třeba odkládat tak, aby nebránily dopravě nebo přístupu svozové techniky,“ doplnil ředitel společnosti Jiří Olivík s tím, že shromážděné stromky budou rozdrceny ve štěpkovači.

„Materiál, který vznikne, nabídneme zájemcům jako palivo.