Tam je totiž jediná huť, která na Valašsku zbyla a škola, která se problematice sklářství věnuje.

Organizátoři a hlavní hosté sympozia si vážnost myšlenek uvědomili a netrvalo dlouho a přijali je za své. „Stojíme za vámi, milí studenti. Sklářství na Valašsku zaniknout nesmí," obrátila se na mladé skláře ředitelka školy Dana Zubařová.

Podporu měla a má také ve sklářských mistrech. „Jsem rád, že na Valašsku vyrůstají lidé, kterým řemeslo jejich předků není lhostejné. Stojím za vámi. Máte ve mně oporu," promluvil k posluchačům na sympozium Jura Píšťala. „Já se přidávám taky. Kdysi se k nám chodili dívat, co že to sklo vlastně je a jak se to vlastně dělá. Budou zase. S vámi se to podaří," doplnil svého sklářského kamaráda Francek Bimbrle.

A bylo rozhodnuto. Vyhlášena byla okamžitě Valašská sklářská republika. Jejím vrchním sklářem a Mistrem byl jednohlasně zvolen Jura Píšťala. Ten si kolem sebe nakupí ministry výhradně z řad odborníků a ne nějakých chemiků co kibicují do financí či astronomů, co se skoro dokáží v ministerské pozici sami sestřelit letíc ve vojenském speciálu a podobně.

Zbývá jen vyřešit, kde bude mít Valašská sklářská republika svoje sídlo. Vypadá to, že rozhodujícím prvkem bude střed sklářské republiky. A ten jasně hovoří pro Vsetín. Tamní konšelé sice nechali huť zbořit a postavili na jejím místě velkokvelby. To prý ale nevadí. „Sklář stojí. To je základ. My nepotřebujeme úřednické paláce. My tu jsme pro lidi. Proto budeme hlavně s nimi. Postavíme nové hutě a sklářina bude opět naše, valašská," vyjádřil se Jura Píšťala.

A přišly mu hned i první návrhy, kde sehnat pracanty na stavbu nových skláren. Početní stavy prý bude snižovat vsetínská radnice. A začne prý od hlavy. Tedy od nejvyšších úředníků, kterým to údajně hlavou moc nejde, tak snad rukama to bude lepší.