Své o tom vědí například strážníci Městské policie ve Vsetíně. Podle ředitele Patrika Peciny vloni napočítali dvaatřicet případů, kdy jedinci nezvládli alkohol do té míry, že je bylo třeba převézt do protialkoholní stanice. Pro některé byl pobyt na záchytce premiérou, je však i řada těch, kteří se tam ocitají opakovaně.

Úhynulé ryby v řece Bečvě u Hranic, 21. září 2020
Jed mohl přitéct do Bečvy až z Rožnovska

Jediná záchytka ve Zlínském kraji se nachází v Kroměříži. A zde také skončilo 31 loňských hříšníků, kteří v opilosti či po požití návykových látek nedokázali kontrolovat své jednání. Jednoho museli vsetínští strážníci vézt až do Olomouce, protože Kroměříž „měla plno“.

Dva strážníci jsou čtyři hodiny mimo město

Pro strážníky jsou tyto cesty především ztrátu času. „Transport do záchytné stanice v Kroměříži, která je vzdálena zhruba sedmdesát kilometrů, trvá přibližně čtyři hodiny a zaměstnává dva strážníky. O ně je pak oslaben výkon hlídkové služby ve městě,“ vylíčil důsledky Patrik Pecina

To že dvoučlenná hlídka opustí na několik hodin Vsetíně samozřejmě neznamená, že nikdo nedohlíží na pořádek. Strážníci v těchto případech spolupracují s místním obvodním oddělením Policie ČR. Podle Peciny tato spolupráce velmi dobře funguje.

Počet výjezdů vsetínských strážníků na záchytku vloni po pěti letech, kdy se pohyboval pod třiceti případy, opět tuto hranici překonal. Strážníci si kromě toho vloni připsali také řadu plošných i běžných kontrol zaměřených na dodržování zákazu podávání alkoholu mladším osmnácti let. Opilých mladistvých přistihli sedmnáct.

Zachovalá štětová dlažba z kamenných oblázků vyskládaných do mozaiky pravděpodobně z 19. století, kterou objevili pracovníci Muzea regionu Valašsko při právě probíhající rekonstrukci schodů u hlavního vstupu do vsetínského zámku; září 2020
Cenný nález: řemeslníci při opravách zámku narazili na mozaiku z 19. století

„V těchto případech jsou informováni rodiče nezletilých, ale i orgán sociálně právní ochrany dětí, který provádí další zákonná opatření. Represivní kroky míří i proti těm, kteří dětem alkohol prodali,“ uvedl vsetínský radní Jiří Žůrek.

Ne vždy je však místem, kde mladiství popíjejí, některá z restaurací. Podle Patrika Peciny se mladí především v létě uchylují do přírody. „Máme vytipovánu řadu míst, která nyní budeme častěji kontrolovat,“ upozornil Pecina.

Na záchytce vloni 1588 lidí

Zmíněná protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži vloni přijala 1588 lidí. Předloni jich bylo 1517 a ještě o rok dříve 1389. Nejvíce práce měli zdravotníci v říjnu, kdy přijali 145 klientů, nejméně (122 klientů) případů bylo v červenci. Muži tvoří téměř pětaosmdesát procent všech klientů záchytky.

Ke smutným „rekordmanům“ patří muž, který za posledních patnáct let pobýval na záchytce v Kroměříži devadesátkrát. Mezi ženami je zase „rekordmankou“ klientka, která byla od roku 2006 přijata dvaasedmdesátkrát, ovšem polovinu z tohoto počtu hospitalizací si odbyla právě v loňském roce. Čtyři klienti loni završili pobytem na záchytce oslavu čerstvých osmnáctin.

Kroměřížská nemocnice provozuje záchytnou stanici od roku 2004. Záchytka má kapacitu sedm lůžek, občas se ale během jediného dne naplní i dvakrát. Poplatek za pobyt činí 1300 korun, zaplatit jej je ale ochotna zhruba jen třetina lidí. Loni klienti neuhradili poplatky ve výši 1,26 milionu korun. Celkově už neuhrazené pohledávky za pobyt na kroměřížské záchytce dosáhly 37,6 milionu korun.