Marek Grossmann zůstane ve funkci do doby nástupu nového ředitele, který vzešel z výběrového řízení. Uskutečnilo se na konci září poté, co ze zdravotních důvodů odešel od rožnovských strážníků dlouholetý ředitel Daniel Vašut. „Výběrová komise se shodla, že nejvhodnějším kandidátem na nového ředitele je Aleš Pilař z Policie ČR. Podmínkou pro jeho pověření řízením městské policie je ale složení příslušných odborných zkoušek dle platného zákona o obecní policii," vysvětlila starostka Rožnova Markéta Blinková. Teprve po získání požadované kvalifikace se Aleš Pilař stal strážníkem městské policie a může být pověřen jejím řízením. „Do doby, než se tak stane, schválilo zastupitelstvo města pověření Marka Grossmanna plněním některých úkolů při řízení městské policie," dodala Markéta Blinková. Pověření Marka Grossmanna se nevztahuje pouze na úkony v pracovně-právních vztazích.

Starostka vysvětlila, že pokud by bylo výběrové řízení omezeno pouze na strážníky městské policie, velmi by se snížil počet možných uchazečů. „Dodatečné složení zkoušek odborné způsobilosti je běžný postup," doplnila Blinková.

Rožnovští zastupitelé neměli s pověřením Marka Grossmanna vedením strážníků do nástupu Aleše Pilaře problém. Jen Ivo Jelínek (SNK ED) se zajímal o složení výběrové komise. „Z jakého důvodu v ní byl tajemník Miroslav Martinák, který nemá s městskou policií nic společného, 
a z jakého důvodu tam byl pan (Daniel) Vašut (bývalý ředitel MP Rožnov – pozn. redakce)," zajímalo zastupitele.

Starostka Markéta Blinková mu vysvětlila, že oba nominovala sama. Tajemníka proto, že má na starosti pracovně-právní vztahy a Daniela Vašuta kvůli jeho dlouhodobým zkušenostem s vedením městské policie.