Naopak. Schůzka, které se zúčastnili také zástupci odborů, tajemník a auditorka městského úřadu, ukázala, že mezi znesvářenými stranami vládnou nepřekonatelné rozpory.

„Postoje jedenadvaceti strážníků a jejich ředitele jsou nesmiřitelné,“ konstatoval starosta Jiří Částečka, jenž si vyhradil právo jako jediný mluvit o této záležitosti s novináři. Ostatní účastníci sporu jeho rozhodnutí respektovali a odmítli se jakkoli vyjadřovat.

V petici, kterou minulý týden poslali starostovi, strážníci poukazují na hrubé chování a nekompetentnost svého nadřízeného. Nekompetentnost má spočívat například v tom, že vydává vnitřní předpisy, které během několika dnů opět mění.

„Městskou policii podrobíme procesnímu a personálnímu auditu. Měl by odhalit slabá místa ve vzájemné komunikaci i v kvalitě zdejších zaměstnanců. Zároveň naznačí, jak bychom celou situaci měli řešit,“ informoval starosta. Tajemník úřadu už dostal za úkol oslovit firmy, jež takovou činnost zajišťují. „Očekávám, že audit začne během několika dnů,“ dodal Částečka.

Neshody mezi drtivou většinou strážníků a jejich ředitelem podle něj poškozují pověst valašskomeziříčské městské policie. „Spor má nepříznivý dopad na kvalitu jejich práce. Velmi mě to trápí,“ připustil starosta.