Podle otce myšlenky využití berana v nezvyklé roli Josefa Babovce hovoří pro domestikované přežvýkavce hned několik argumentů. Za prvé, odkazují na tradice. „Ovce potažmo berani na Valašsko vždycky patřili a patřit budou. Jakožto představitelé řekněme úřední moci, musíme tradice ctít a sami se snažit je v lidech utužovat," vysvětluje Josef Babovec.

Další důležitou vlastností, která hovoří ve prospěch berana, je jeho užitečnost. Nejprve z pohledu údržby vlastního výběhu. „Ovce, v našem případě tedy ovčí samci, mají jedinečnou výkonnost, co se spásání trávy týče. Trávník po nich vypadá jako pečlivě posekaný. A nám prakticky odpadá starost o výběh i potravu," poukazuje Josef Babovec.

Pro výkon služby zásadní výhodou jsou podle propagátora novinky respekt budící beraní rohy a schopnost prudce zaútočit. „Při výcviku vyšlo najevo, že berani jsou rovněž velmi chápaví a základní povely si velmi rychle osvojují. Budou velmi užiteční například při rozhánění nepovolených shromáždění. Třeba při rizikových hokejových utkáních," říká Josef Babovec.

S posledním kladem odkazuje na historické prameny a chov ovcí v českých zemích. „Výrazně stoupl v osmnáctém století, kdy se hodně válčilo, a vlny bylo potřeba na uniformy. Císařovna Marie Terezie dokonce nakoupila ušlechtilé berany, které rozdělila některým k panstvím bezplatně," připomněl strážník s tím, že když mohli vojáci v minulosti nosit uniformy z ovčí vlny, mohli by si totéž dovolit i strážníci dneška.

Josef Babovec má prozatím u kolegů i vedení městské policie absolutní podporu. Skeptičtěji se na to ale dívají oslovení lidé. „Nevím, nakolik to obrazu městské policie prospěje. Bojím se, aby se strážníci spíše nestali terčem vtipů," zamyslel se Radim Kratochvíl ze Vsetína.

Kolegové strážníci z jiných regionů ale valašské v jejich počínání podporují. A pokud se berani osvědčí, uvažují, že budou následovat příkladu Valachů. „Vyloučeno to není," nechal se slyšet šéf strážníků ve Zlíně s tím, že tam už mají berany na zimním stadionu, tak proč ne i v řadách městské policie.