Pořízené záznamy jsou kdispozici jen několik dní, poté se automatickymažou

„Vsoučasné době máme kdispozici osm kamer,“ spočítal Martinák stím, že do budoucna by se měl jejich počet navýšit. „Také bychom je chtěli propojit přímo se státní policií,“ doplnil ředitel.

Pořízené záznamy mohou strážníci využít ještě týden po natočení, kdy jsou automaticky smazány. „Do archivu se ukládají pouze natočené přestupky,“ poznamenal Martinák. Jediný, kdo může smateriálem zkamer nakládat je přitom právě ředitel strážníků. „Nikdo jiný si záznam nemůže stáhnout například pro vlastní potřebu,“ zdůraznil Martinák.

Strážníci jsou také školení vtom, jak samotný záznam vůbec pořizovat. „Zejména vědí, že nesmí kamery zaměřovat do soukromých prostor nebo přímo do oken bytů a podobně,“ vysvětlil Martinák.

Sedm vlastních kamer a další čtyři kamery Českých drah na nádraží mohou využívat strážníci zValašského Meziříčí. „Vkrátké době by nám měla přibýt další jedna,“ oznámil ředitel tamních strážníků Jan Camfrla. Podle jeho slov byly kamery vloňském roce strážníkům nápomocny vdesítkách případů. „Ato se jedná pouze oveřejný pořádek,“ poznamenal Camfrla stím, že další velkou skupinu záběrů zkamer tvoří dopravní přestupky.

Stejně jako ve Vsetíně, ivMeziříčí může se záznamy manipulovat pouze ředitel strážníků osobně. „Vsoučasné době máme nastavenou třídenní smyčku, takže nezaarchivované záznamy se mažou poměrně brzy,“ prozradil Camfrla.

VRožnově pod Radhoštěm zůstávají strážníkům záznamy kdispozici maximálně čtrnáct dní a poté se automaticky mažou. „Záběry, které potřebujeme pro vyšetřování, můžu ale uložit na vhodný nosič a uchovat,“ podotkl ředitel městské policie vRožnově pod Radhoštěm DanielVašut.

Vsoučasnosti dohlíží na veřejný pořádek ve městě desítka kamer. „Vpříštím roce bychom chtěli jednu umístit také na sídliště Láz,“ prozradilVašut.

Podle jeho slov nedělají rožnovští strážníci skamerami žádné tajnosti. „Jejich umístění můžou lidé nalézt na našich webových stránkách,“ sdělil Vašut. Také na místech, která jsou pod dohledem kamer, jsou umístěny cedule, které na tuto skutečnost upozorňují.