Návštěva Otrokovic poničených povodní, převzetí čestného občanství ve Valašském Meziřičí či návštěva Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Několik příležitostí, proč v posledních letech Zlínský kraj navštívil nynější jubilant Václav Havel.

25. dubna 1996 Zlín

O urbanistický charakter a historii regionu i o jeho cihlovou výstavbu z 30. let se již při letu vrtulníkem nad Zlínem zajímal prezident Václav Havel, který 25. dubna 1996 navštívil Zlínsko.

Primátor města Vladimír Daťka prezidenta informoval, že „baťovská výstavba“ měla sloužit místo tehdejších 60 jen 20 let. Tehdy bylo třeba zhruba 200 milionů korun na její údržbu a rekonstrukci. V závěru schůzky se hovořilo o Zlínu jako o přirozeném jádru regionu a centru se značnou hospodářskou výtěžností. Václav Havel se pak vydal nejrušnějšími částmi do divadla, kde se sešel s občany.

Ve stejný den zároveň návštívil výstavu I. Nového zlínského salónu. V závěru prohlídky mu představitelé Zlína předali autorskou knihu brněnského výtvarníka Jiřího Hynka Kocmana. Prezident prozradil, že knihy si nenechá pro sebe, ale věnuje je unikátní knihovně Pražského hradu.

19. a 20. února 1998 Kroměříž

Na Kroměřížsku se měl tehdejší prezident Václav Havel objevit například v roce 1998, kdy inicioval seminář pro obce postižené povodněmi. Konat se měl ve dnech 19. a 20. února v Justiční škole v Kroměříži a hlava státu se chtěla chopit zahajování jednání: kvůli nemoci však Havel nakonec Moravu nenavštívil.

Seminář byl tehdy určen zejména přednostům okresních úřadů, ale i dalším pracovníkům státní správy a starostům. „Připomeneme a zmapujeme situaci postižených území, protože nedopustíme, aby se na ně zapomínalo,“ řekl tehdejší člen přípravného výboru Jiří Plos.

26. srpna 1999 Valašské Meziříčí

S myšlenkou usnadnit lidem bez rodinného zázemí zejména z dětských domovů přechod do běžného života otevřeli v roce 1999 ve Valašském Meziříčí dům na půli cesty. Slavnostního okamžiku se 26. srpna 1999 zúčastnil také tehdejší prezident Václav Havel s manželkou Dagmar.

Ocenil význam nejen vzniku domu, ale i to, že se na jeho vybudování podílel romský podnikatel a pracovníci z řad Romů.

„Stavba domu má smysl sama o sobě. Je velmi dobře, když těm, kteří odchází z dětského domova, nabízí dočasné ubytování, než si zařídí vlastní domácnost. Jeden nebo dva domy ovšem nevyřeší nic okamžitě, bude to trvat desetiletí, než se naučí lidé spolu žít a je třeba moc a moc nejrůznějších aktivit po celé zemi,“ řekl tehdy prezident Havel.

27. září 1999 Velehrad, Uherské Hradiště

Jako místo svého ubytování při návštěvě Slovácka si Václav Havel vybral Hotel u Velehradu.

„Neleží nikde v centru města a nebyla tu možnost, že všude kolem budou novináři a fotografové. Z toho důvodu byla celá akce utajená,“ řekla tehdy provozní vedoucí Petra Ulrychová. Dal si játra na roštu s opékaným bramborem. Před odjezdem do Hradiště se podepsal do knihy vzácných hostů a vzdal hold místním kuchařům.

„Působil velmi příjemně a vlídně. Jediné, co mě trošku zarazilo, bylo, že při přípravě jídla se v kuchyni pohyboval jeho kuchař a hygienik, který z klasické porce jednu třetinu odstranil, takže to bylo opravdu velmi malé jídlo. Zdůvodnil to tím, že pan prezident sní všechno, co dostane na talíři,“ uvedla Ulrychová. Poté zavítal do Uherského Hradiště. Starosta Ladislav Šupka ho přivítal na Masarykově náměstí, které se zaplnilo čekajícími lidmi.

„Já bych rád vám všem poděkoval za to vlídné přijetí. Mám v živé paměti svou návštěvu města před několika lety a ta návštěva je v mé vzpomínce mimo jiné spojena s tím, že jsem zde se souborem Hradišťan poprvé, a doufám naposled, hrál na cimbál,“ vzpomínal Havel.

Mimo jiné zavítal i do Galerie Slováckého muzea, kde krátce pohovořil s účastníky mezinárodní konference Velká Morava mezi východem a západem.

29. září 1999 Otrokovice

Zpupnost vůči přírodě se nevyplatila a lidé ji nepřelstili. Jeden z výroků, který 29. září 1999 pronesl Václav Havel při návštěvě Otrokovic. Mimo jiné se zajímal o to, jak se město vypořádalo s devastující povodní v roce 1997. Zároveň ocenil píli obyvatel a pomoc samosprávy a státní správy při odstraňování následků. Hlavním ponaučením bylo podle Havla poznání, že i v České republice se může přihodit něco takového, jako jsou záplavy.

Návštěva měla mezi místními pozitivní ohlas.

Tehdejší starosta Otrokovic Stanislav Mišák na závěr návštěvy předal prezidentovi láhev moravské slivovice a videozáznamy a publikace o průběhu povodní.

20. července 2007 Uherské Hradiště

Jako jeden z hlavních hostů tehdejšího ročníku Letní filmové školy dorazil Václav Havel do Uherského Hradiště v pátek odpoledne. „Václav Havel se ubytoval v hotelu Slunce. Doprovází jej čtyři osoby,“ prozradila koordinátorka seminářů Lenka Zemánková.

V plánu měl účast na promítání filmového záznamu své hry Pokušení i zhlédnutí dokumentu Občan Havel jede na dovolenou. Nenechal si ujít ani koncert kapely Plastic People of the Universe.

29. září 2009 Valašské Meziříčí

Bývalý prezident Václav Havel přijel 29. září 2009 na pozvání radnice do Valašského Meziříčí, aby převzal čestné občanství města. Kromě toho ve zdejší sklářské škole otiskl do tří speciálních forem své dlaně pro vyhotovení historicky první skleněné formy, která dnes připomíná jeho přítomnost ve městě. U Základní školy Šafaříkova dokonce zasadil lípu.

Čestné občanství převzal ve velkém sále v zámku Žerotínů.

„Pocty se mu dostalo za jeho politické postoje v období totality, jimiž si získal pověst mezinárodně uznávané morální autority, za zásluhy o bezkonfliktní přechod naší společnosti k demokracii a o zvýšení věhlasu našeho státu v cizině,“ uvedla v této souvislosti místostarostka Dagmar Lacinová. Bývalý prezident odpověděl ještě před slavnostním ceremoniálem na několik otázek týkajících se nejen našeho vstupu do Evropy, ale třeba i jeho vztahu k Valašsku. „Jsem polichocen,“ prohlásil Václav Havel.

Zpravodajové deníku, ČTK