Důvod jeho návštevy byl prostý. Naše škola je do Hnutí zapojena od prvopočátku (1991) a každoročně žáci malují vánoční přání a pořádáme sbírky na pomoc potřebným dětem u nás i v zahraničí.

V současné době jsme se zapojili do projektu, který zaštiťuje ministerstvo obrany a nese název „Výuka historie tak trochu jinak“. Spočívá to v tom, že na začátku školního roku žáci 2. stupně dostali určité indicie (datum, místo narození apod.) o jedné osobě z 2. světové války a formou esejí se snaží vykreslit její život.

Zda se jim to podařilo, se mohli přesvědčit na vlastní oči právě v pondělí, kdy k nám tato osoba zavítala (p. plukovník). Žáci se z autentického vyprávění na besedě dozvěděli spoustu zajímavých postřehů z období 2. sv. války i z období po r. 1948.

Druhá skupina žáků besedovala s npor. Ladou Kovářovou, účastnicí několika zahraničních vojenských misí (např. 2x Kosovo, Irák, Afgánistán), která měla připravenu krásnou prezentaci o životě v Afgánistánu.

Celé dopoledne se velmi vydařilo - kromě tří výše jmenovaných hlavních protagonistů se akce zúčastnila I. místostarostka Vsetína paní Iveta Táborská. Kromě nich besedovalo s hosty asi sto žáků i někteří současní a bývalí zaměstnanci školy.