Změny souvisí s plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí celého vlakového nádraží. Její zahájení je naplánované na rok 2018, bude stát jednu miliardu korun.

Původní nádražní budova stojí ve Vsetíně od roku 1885, kdy bylo město spojeno s vnitrozemím železnicí. Postupem let sice doznala změn a byla rozšířena, její nestarší část ale zůstala dodnes viditelně zachovaná.

Zbourat nebo rekonstruovat? 

Názory Vsetíňanů na osud historické stavby se různí. „Kdybych mohl, tak se zasadím o opravu budovy, modernizaci jejího vybavení a úpravu nástupišť. Nejsem zastáncem megalomanských staveb," vyjádřil se Petr Malík (53 let) ze Vsetína.

Za jeho názor se postavil další obyvatel města, Alois Konvičný (72 let). „Ta stavba k městu patří. Doporučuji ji zmodernizovat. Vsetín není zas tak velké město, aby tady postavili nádraží prý za miliardu korun," řekl.

Opačně to vidí dvacetišestiletá Petra Zajíčková. „Jsem jednoznačně pro zbourání 
a postavení moderního nádraží. Vzhled budovy je strašný, zázemí pro cestující skoro žádné a nastupování a vystupování z vlaků je pouze pro tělesně zdatné jedince," domnívá se mladá Vsetíňanka.

Její názor je zřejmě nejblíže tomu, co se skutečně stane. Zbourání nádražní budovy je totiž ve hře také podle starosty Vsetína Jiřího Čunka. „Zbourání je varianta, která je nejvíce pravděpodobná. Rekonstrukce staré budovy do moderní uživatelné podoby by stála podstatně víc," potvrdil redakci Valašského deníku obavy Vsetíňanů jejich starosta.

Českým drahám stačí pouze čekárna pro cestující

Vedení města o budoucí podobě nádraží dlouhodobě jedná s Českými drahami (ČD). Při těchto setkáních podle Jiřího Čunka zatím neoficiálně zaznělo, že dráhy budovu pro řízení dopravy nepotřebují. Satčí jim prý jenom čekárna.

„Bavíme se o tom, že v místě, kde jsou budovy nádraží nyní, budou zastavovat autobusy. Čekárna vznikne za cestou u vstupu do plánovaného podchodu směřujícího k nádraží," přiblížil Čunek.

Úpravy souvisí s připravovaným stavebním řešením přednádražního prostoru, kde má během dvou let stát budova takzvané Galerie s obchody, restauracemi a kavárnami. Umístění čekárny u Galerie bude podle vsetínského starosty bezpečnější pro cestující.

Rekonstrukce přinese sblížení obou nádraží

Jiří Čunek připustil, že zánik staré nádražní budovy mu není lhostejný. „Vnitřně je mi to trochu líto. Budova je relativně hezká, je jen sešlá," řekl. Město se ale podle něj musí vydat cestou demolice, pokud chce získat peníze na celkovou rekonstrukci nádraží. „Sami na to nemáme. Volíme proto takovou variantu, kdy autobusové nádraží bude blíž vlakovému. To je kritérium, které musíme splnit, abychom dostali miliardu z dotací," vysvětlil starosta.

Podle vsetínského poslance Petra Kořenka se o rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží začalo mluvit již v roce 1968. „Téměř padesát let je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se ve Vsetíně posunuli dál. V republice jsou daleko menší města, kde je infrastruktura už dobudovaná," tvrdí poslanec. Vsetínské vlakové nádraží je co do počtu cestujících třicátým nejvýznamnějším v zemi. Ročně jím projde milion lidí.

O jeho rekonstrukci i modernizaci trati z Hranic na Moravě do Horní Lidče a opravách trati do Velkých Karlovic mluvili Petr Kořenek s Jiřím Čunkem 9. listopadu na setkání zástupců ministerstva dopravy, generálního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty, starostů okolních obcí a Zlínského kraje.

Výstupem z jednání je podle Kořenka právě skutečnost, že vsetínské nádraží čeká v optimistické variantě od roku 2018 investice za více jak jednu miliardu. Uskutečnění všech plánů nicméně stále naráží na nedokončený prodej majetku Českých drah Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), který řeší už od roku 2003. Podle posledních informací by jej měla vláda projednat ještě letos.

ČD mají vypracovaný projekt na rekonstrukci vsetínské nádražní budovy, který by SŽDC mohla ihned využít. Dokonce je na něj vydané i platné stavební povolení. Projekt počítá se stavebními úpravami, hlavně s odbouráním střední vyvýšené části budovy, kde jsou nyní tři byty.