Smuteční obřadní síň prošla generální rekonstrukcí na přelomu let 2008 a 2009. V uplynulém období ovšem začalo do objektu přes venkovní schodiště a terasu zatékat.

„Technické služby města Vsetína, jako provozovatel hřbitova, se situaci snažily řešit opakovanými drobnými opravami, které ovšem měly pouze dočasný efekt. Letos proto musely přistoupit k rozsáhlejší rekonstrukci schodiště i terasy, aby už k dalšímu zatékání do objektu nedocházelo,“ uvedl místostarosta Petr Kudlík.

Práce, jež provádějí Technické služby města Vsetína (TSMV), v současné době vrcholí.

Taková je nabídka dušičkových vazeb na trzích ve Vsetíně.
Dušičky na dohled. Za kolik pořídíte ve Vsetíně věnce či smuteční vazbu

„Při jejich realizaci jsme ale zjistili problémy s napojením toalet smuteční obřadní síně na kanalizaci. Když už stavební činnost v objektu a kolem něj probíhá, rozhodli jsme se současně vyřešit i tento problém,“ doplnil ředitel TSMV Josef Stejskal. Většina zmíněných stavebních úprav bude hotová do 2. listopadu, tedy Dušiček.

Některé toalety ještě nebudou 

„Pravděpodobně jen některé z toalet se ještě do té doby nepodaří zprovoznit. Prosím proto návštěvníky městského hřbitova o shovívavost,“ uvedl Stejskal.

Podle jeho dalších slov byla zásadní součástí rekonstrukce obřadní síně výměna zdvihové plošiny pro imobilní návštěvníky smutečních obřadů. Zatékání do objektu totiž zapříčinilo její havarijní stav, kvůli němuž byla mimo provoz.

KVÍZ: Tento hřbitov se objevil v seriálu Doktor Martin. Kde se nachází?

„Nová plošina, jejíž pořízení vyšlo včetně souvisejících prací na 1,4 milionu korun včetně DPH, již byla instalována. Do provozu bude ale uvedena až po dokončení všech stavební prací ve smuteční obřadní síni,“ uzavřel místostarosta Kudlík.