„Podařilo se nám například zrekonstruovat chodníky podél hlavní silnice od autobusové zastávky u hospody až po konec obce směrem k sousednímu Pozděchovu,“ ohlíží se Kratina.

Na stavbu za necelé dva miliony korun se vesnici podařilo získat evropskou dotaci, o kterou požádala prostřednictvím Místní akční skupiny Hornolidečsko.

Další úspěšnou stavbou byla kompletní rekonstrukce mostku v těsném sousedství obecního úřadu.

„Předtím zde byl jen malý propustek. Když v květnu dva roky zpátky přišla blesková povodeň, byl okamžitě ucpaný a voda se valila vrchem,“ popisuje starosta.

Obec proto požádala stát o dotaci na odstranění povodňových škod a nevyhovující propustek vloni nahradil zbrusu nový mostek za téměř dva miliony korun. Oprava dalšího podobného je naplánovaná na letošní rok.

Obnovu si podle Jaromíra Kratiny zaslouží také dětské hřiště v sousedství obecního úřadu.

„Je tady už více než deset let a přece jenom už začíná technicky zastarávat. Pokud nám vyjde žádost o dotaci, opravíme je ještě letos,“ těší se starosta.

Vodovod: Běh na dlouhou trať

Největším projektem, o němž se v Prlově mluví už řadu let, je však bezesporu vlastní veřejný vodovod.

„Jsme jedna z mála obcí, a dost možná i poslední, která ještě veřejný vodovod nemá,“ přiznává Kratina.

V plánu je vybudovaní zhruba dvoukilometrového vodního přivaděče od sousední Valašské Polanky, který bude dodávat vodu do nového vodojemu. I ten je teprve třeba vybudovat. Další kilometry rozvodné vodovodní sítě pak bude nutné zbudovat po obci.

Nejprve je třeba získat souhlasy

Plány na stavbu vodovodu se zaobíralo už předešlé vedení obce Prlov. Nyní je podle současného starosty hlavním úkolem vyjednat a získat potřebné souhlasy se stavbou od všech majitelů dotčených pozemků.

„V tuto chvíli má každý v Prlově svůj vlastní zdroj vody, ať už studnu či vrt. Můžeme děkovat přírodě a počasí za to, že loňský rok byl na srážky nadprůměrný a stavy podzemních vod se hodně zlepšily, ale může to být jen dočasná záležitost,“ uvědomuje si starosta.