Společnost sto padesáti lidí nakonec zabrala celou jídelnu i společenský sál. Někteří z turistů si ze Vsetína vyrazili pěšky, další využili vlak. „Kvůli nám se dokonce musel jeden vagon přistavovat,“ smál se jeden z organizátorů a člen Klubu českých turistů Valašsko Jan Hučík. Z místa nakonec někteří dokonce odešli, protože si již neměli kde sednout.

Na Štěpánské vycházce nechyběli lidé, kteří turistice propadli již před desítkami let. Našly se však i rodiny s dětmi, které si vycházkou a zpěvem koled chtěly zpříjemnit sváteční neděli.

Děti pobíhaly kolem stolů, staří známí si dopřávali nejednu štamprli něčeho ostřejšího. Podél stolů kolovaly placatky i vlastnoručně napečené vánoční cukroví.

Mezi pásmy koled celý sál naplnil smích i naoko káravé pokyny rodičů. K atmosféře Štědrého večera chyběl snad už jen stromeček a dárky. Ty ale nakonec nikdo nepostrádal.

„S účastí jsme velice spokojení. Původně vše začalo na Vsackém Cábu. Postupně jsme ale museli najít vhodný sál pro větší počet lidí,“ dodal Hučík. Podle něj není tradice Štěpánské vycházky ryze turistickou akcí. „Zároveň jde i o akci společenskou,“ přiblížil.

Sálem zazněly v podání několika hudebníků koledy známé i ty méně obvyklé. Neznalým dopomáhaly zpěvníky, na přehnanou profesionalitu však nedbal nikdo. O to, aby bylo vystoupení bez chyby, však nešlo. Hlavně o dobrou náladu, navazování nových i utužování starých přátelství.