Pracovnice meziříčské radnice a pořádající Charity kasičky postupně rozpečeťují a pečlivě sčítají jejich obsah. „Vybralo se přes čtyři sta padesát devět tisíc korun,“ informuje o výsledku sbírky pouze ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech Monika Maňáková z městského úřadu. „V jedné pokladničce bylo nejvíce, šestnáct tisíc korun, lidé darovali i čtyři dvoutisícikoruny,“ dodává.

VÝTĚŽEK OPĚT VZROSTL

Letošní výtěžek je ve městě zhruba o 40 tisíc nižší než před rokem. „Naopak v okolních obcích koledníci vybrali více. Jsme ale rádi za jakoukoliv podporu,“ zdůraznil ředitel valašskomeziříčské Charity Jiří Gavenda. Celkem letos lidé ve vesnicích a městech na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku darovali více než 2,3 milionu korun. Do sbírky se zapojilo více než 1500 dobrovolníků.

Kromě přímé pomoci potřebným lidem peníze poslouží k rekonstrukci vnitřních prostor budovy v meziříčské Zámecké ulici, sloužící lidem bez domova, zajištění provozu Centra sociálně- -materiální pomoci a nákupu dekontaminačního přístroje pro Charitní dům ve Valašské Bystřici.

Na Vsetínsku a Hornolidečsku vyrazili tříkráloví koledníci o druhém lednovém víkendu. Minulý rok ve Vsetíně a 24 okolních obcích historicky poprvé vykoledovali více než milion korun. Letos tento rekord padl. Výtěžek sbírky, kterou organizovala Charita Vsetín, byl téměř o 67 tisíc vyšší než loni a dosáhl necelých 1,19 milionu korun. Přímo ve Vsetíně vhodili lidé do tříkrálových kasiček 296 190 korun.

Ve Vsetíně a okolí koledovalo dohromady 63 skupin koledníků. Získané peníze podle pracovníků Charity poslouží i lidem v našem regionu. „Největší část připadne na přímou pomoc lidem s handicapem, dětem s postižením nebo osobám a rodinám, které se ocitly v náhlé nepříznivé životní a sociální situaci,“ přiblížila koordinátorka sbírky Jarmila Hyžáková.

Za další peníze Charita nakoupí polohovací lůžka pro domácí hospicovou péči VIA, v plánu je také dovybavení hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež či nákup auta pro službu sociální rehabilitace, která se stará o lidi s duševním onemocněním, pořízení kompenzačních pomůcek a opravy.

O druhém lednovém víkendu vyslala koledníky do vesnic na Horním Vsacku také Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Během tří dnů nasbírali malí králové do kasiček více než 675 tisíc korun. „Výtěžek Tříkrálové sbírky použijeme na podporu služby domácí hospicové péče Doma a rovněž na další opravy Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově,“ prozradila za pořádající Charitu Daria Exnerová.