Poměrně přesné informace o situaci na vozovkách poskytují motoristům mimo jiné i speciální internetové stránky www.rszk.cz/sjizdnost.html

Řidiči se mohou jejich prostřednictvím dozvědět jaký je současný stav počasí, povrchů cest a také sjízdnost silnice v dané oblasti nebo úseku dálnice a rychlostní komunikace. Stránky také obsahují mapu příslušného území se souhrnným hodnocením situace i tabulkový přehled hlášení jednotlivých dispečinků.

Dispečeři zimní údržby silnic ve Zlínském kraji tam data doplňují nejméně čtyřikrát denně. „Aktuální hlášení o sjízdnosti posílají pracovníci jednotlivých stanovišť přímo na centrálu Ředitelství silnic a dálnic. Tam jsou zprávy zpracovány a co nejdříve umístěny na web,“ vysvětlil za Ředitelství silnic Zlínského kraje provozně-technický náměstek ředitele Radek Berecka.

Informace jsou aktualizovány při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a kromě toho denně vždy mezi třetí a pátou hodinou ráno, sedmou a osmou hodinou ráno, druhou a třetí hodinou odpoledne a pak ještě mezi šestou a osmou hodinou večer.

Tato služba je však v provozu pouze v zimním období tedy od 1. listopadu do 31. března.