Stavební práce potrvají do září následujícího roku. Desítky tisíc lidí se však bát nemusí. Zásobování pitnou vodou nijak neovlivní. „Zatím jsem o tom neslyšela, ale asi je to nutné. Nakupovat balenou vodu se zatím nechystám. Věřím, že voda z kohoutku bude stejně kvalitní," zamyslela se Petra Vráblíková z Horního Vsacka.

Čáru přes rozpočet neudělají opravy přehrady ani milovníkům výletů, kteří Stanovnici často navštěvují. „V zimě se tam stejně moc chodit nedá. Na jaře už bude počasí na to, si přehradu obejít," řekl čtyřicetiletý Miroslav Stavinoha. Podle něj tak nebude těžké najít si nějaký zákrut, kde by stavební stroje nebylo vidět ani slyšet.

Vypuštění přehrady podle Povodí Moravy nehrozí. Snížená hladina odběr surové vody pro úpravnu Stanovnice umožní. „Už dříve jsme zajistili základní kroky pro zvýšení bezpečnosti díla. Například drenážní systém na vzdušném líci hráze," zmínil vedoucí útvaru provozu a technicko-bezpečnostního dohledu Vlastimil Krejčí.

Stavební práce naplánoval správce přehrady po zhodnocení stavu hráze a provedení průzkumů. Kvůli špatně odvedené práci při stavbě hrozily například zvýšené průsaky hráze. Plánovaná akce tak zahrnuje kompletní přestavbu mezipatra odpadní štoly, vytvoření těsnící clony zemní hráze i úpravy koruny hráze včetně vozovky.

„Po opravě těsnící clony začneme pozvolna znovu napouštět tak, abychom mohli průběžně sledovat, co se uvnitř hráze děje," dodal Krejčí.

Práce následně završí vybudování nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu. Ten bude online přenášet data z Karolinky na centrální dispečink Povodí Moravy.

Stavba si vyžádá téměř pětadevadesát milionů korun. Podstatnou část má pokrýt dotace z ministerstva zemědělství. Zhruba desetinu částky uhradí Povodí Moravy ze svého rozpočtu. V současné době je již na světě podepsaná smlouva se zhotovitelem.

„Nyní ještě čekáme na rozhodnutí o financování stavby, což je podmínkou pro účinnost smlouvy o díle," upřesnil technicko-provozní ředitel podniku Mojmír Pehal. Ihned poté zahájí vítězná firma výstavbu.

Vodohospodáři se původně chtěli do stavebních úprav pustit už dříve. Zpoždění však způsobilo vleklé řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kam po prvním kole podala podnět jedna z neúspěšných firem.

Fakta o přehradě

- kvalitní vodou zásobuje šedesát až osmdesát tisíc lidí ze Vsetínska i okolí

- na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků v povodí Moravy vznikla v roce 1985

- zajišťuje dodávku surové vody v množství zhruba 250 litrů za vteřinu

- hráz je 35,5 metrů nad terénem, v koruně má délku 391,5 metrů. Nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů zatopila plochu 51 hektarů

- v roce 1995 doplnila přehradu také malá vodní elektrárna