První dopravní omezení už začala platit s nástupem března.

Na úplný závěr všech prací si budou muset Vsetíňané počkat do konce října. Vedení radnice žádá obyvatele a především řidiče o shovívavost a trpělivost.

Aktuální dopravní omezení se od pondělka týká části Žerotínovy ulice v úseku mezi ulicemi Nádražní a Smetanova.

Tato uzávěrka potrvá do 15. května, o víkendu 12. až 14. dubna bude navíc uzavřená také křižovatka ulic Žerotínova a Smetanova.

„Chodník kolem hotelu Britannia ale zůstane po celou dobu pro pěší průchozí,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Důvodem uzavírky je oprava kanalizace a vodovodu a následné položení nového živičného povrchu na celé šířce ulice.

Na tyto stavební práce navážou další, a to v ulici Nádražní v úseku od budovy bývalé knihovny po restauraci na Špici. Tady začnou dělníci s přípravou rekonstrukce vsetínského vlakového nádraží. Nádražní ulice bude průjezdná pouze v jednom směru. Všechny práce skončí do poloviny června. 

Od dubna do srpna způsobí dopravní omezení pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín v ulicích Svárov, Václavkova a části ulice Smetanova. Příčinou bude oprava vodovodu a kanalizace. Postupné uzavírky vyplynou z postupujících prací.

„Jednotlivé uzávěry budeme koordinovat tak, aby byla dopravní zátěž pro motoristy co nejnižší. Konkrétní termíny budeme průběžně zveřejňovat na webu města a na Facebooku,“ informoval starosta Růžička.

Největší stavba se připravuje na Ohradě.

Na ulici Generála Klapálka u vjezdu k hypermarketu Albert vyroste nový kruhový objezd. Během stavebních prací, které skončí v říjnu, bude ulice průjezdná pouze jednosměrně, a to z centra směrem na Ohradu.

Při jízdě směrem do centra města budou muset řidiči použít obchvat a nadjezd Pionýrů. Podle Ohraďana Tomáše Katnara to přinese nejednu komplikaci.

„Výsledkem bude, že se ucpe nadjezd. Objízdná trasa bude dlouhá. Nevím, jestli by nebylo lepší udělat provizorní spojnici a posílat auta přes Kaufland a řidiči by vyjeli v Luhu,“ zauvažoval.

„Kruháč“ na Ohradě nepovažuje za nezbytný.

„Je tam problém jen ve špičky. Na ty dvě hodiny by to vyřešil semafor. Rozhodně by to bylo levnější,“ dodal Katnar.

S ostatními uzavírkami v centru města nemá problém.

„Opravit se to musí, jen bude důležité, aby se jednotlivá omezení nekřížila, jinak budou zácpy všude,“ řekl.

Kruhový objezd na Ohradě vybuduje za 11,6 milionu korun Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Aktuálně stojí před vypsáním společné veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

„Okružní křižovatka se třemi větvemi bude mít vnější průměr třiatřicet metrů. Město Vsetín zajistí současně související práce jako chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, vegetační úpravy, přeložky vodovodů a kanalizace a další,“ vyjmenoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Celková délka úpravy ulice dosáhne 122 metrů.

Součástí prací bude odvodnění silnice do dešťových vpustí a dopravní značení. Výhledově se počítá s připojením čtvrté větve ke kruhovému objezdu. Ta by se měla napojit na ulici Nádražní.

„Město se spolu s investorem bude snažit dopravními opatřeními zajistit co nejvyšší plynulost dopravy ve městě,“ dodal starosta s tím, že objízdné trasy a další opatření budou zveřejněny v průběhu června.