Ve Veselé dělníci přestavují most na silnici III. třídy přes Rožnovskou Bečvu. Nový bude stát více než 41 milionů korun a zprůjezdněný má být za sedm měsíců. „Během výstavby budou motoristé objíždět stavbu po provizorním přemostění v její blízkosti, provoz na provizorní komunikaci bude řízen kyvadlově světelnou signalizací,“ uvedl mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Mapa s vyznačením místa stavby nového mostu v Zašové, místní části Veselá.Mapa s vyznačením místa stavby nového mostu v Zašové, místní části Veselá.Zdroj: se svolením ŘSZK

Stavební úprava mostu ve Veselé spočívá v kompletním odstranění původní nosné konstrukce a demolici části opěr a podpěr. Vybudována bude nová nosná konstrukce a na ní nový mostní svršek s vozovkou šířky 6,5 metru a jednostranným chodníkem o šířce 1,5 metru.

Souběžně se stavbou ŘSZK bude stavět také obec Zašová – vznikne nový levostranný chodník v délce 95 metrů.

V centru Vsetína roste terminál pro železniční a autobusovou dopravu
V centru Vsetína roste terminál pro železniční a autobusovou dopravu

Nový most letos získá také město Zubří. Kompletní přestavba přemostění přes místní Hodorfský potok začala v druhé polovině března. Bude stát 25 milionů korun. „Vozidla budou místo stavby objíždět po místních komunikacích. Střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací,“ přiblížil Cekota.

Nový most přes Hodorfský potok bude tvořen železobetonovým rámem, založeným na železobetonových plošných základech. Na mostě bude instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.

Mapa s vyznačením místa stavby nového mostu přes Hodorfský potok v Zubří.Mapa s vyznačením místa stavby nového mostu přes Hodorfský potok v Zubří.Zdroj: se svolením ŘSZK

„Součástí stavby je umístění chodníku pro pěší šířky jeden a půl metru na pravé římse mostu a úprava úseku koryta vodního toku – opevnění břehů z lomového kamene do betonového lože,“ popsal Cekota.

Souběžně se stavbou mostu, jejímž investorem je ŘSZK, uskuteční své vlastní záměry také město Zubří. V plánu je odstranění původní lávky, vybudování provizorní stezky včetně provizorního přemostění vodního toku pro pěší a úprava stávajícího chodníku.