Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků. Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešení okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Stavební firma přerušila práci

Na posledních jednáních mezi zástupci města a stavební firmou Navláčil s.r.o. se diskutovala změna subdodavatele, vady v projektu, ale také navýšení ceny. Některá z témat se podařilo vyřešit, navýšení ceny projektu však zůstává nedořešeno. Jedním z důvodu přerušení stavby ze strany dodavatele byla žádost o změnu subdodavatele. Tu Rada města neschválila.

Silničáři aktuálně frézují starý povrch silnice mezi Bystřičkou a Valašským Meziříčím.
Startuje oprava dalšího úseku mezi Bystřičkou a Valašským Meziříčím

„Zvážili jsme přínos a rizika této změny a pro město by tato změna nebyla výhodná. Po několika jednáních jsme se stavební firmou dospěli ke kompromisu a zůstáváme tedy u původního subdodavatele dřevostavby tak, jak bylo původně plánováno,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica.

Vady projektu a nárůst ceny

„Dodavatel stavby také poukazoval na několik vad v projektu, které jsme však zvládli během uplynulých týdnů odstranit. Důležitou otázkou zůstává žádost o navýšení ceny za hlavní stavbu. Na posledních jednáních jsme obdrželi žádost o navýšení ceny z důvodu zvýšených cen stavebnin vlivem války a inflace. Podle zákona o veřejných zakázkách má zhotovitel možnost zažádat o zvýšení ceny ve výši max. 15 % z celkové ceny dané části díla. Tato žádost však musí být opodstatněná a doložená konkrétním naceněním položek. Případné schválení a maximální výši jsme diskutovali na čtvrtečním pracovním setkání zastupitelů města,“ vysvětluje Pavlica.

Navýšení dotace na 120 milionů

Dobrou zprávou pro město je také přislíbení dotace, která by se zvýšila z 50 mil. Kč na 120 mil. Kč. Současně město získalo také dotaci ze Zlínského kraje ve výši 15 mil. Kč.

„U dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) je však nezbytně nutné, abychom stihli termín kolaudace stavby, což nám bylo dodavatelem stavby potvrzeno jako reálné,“ dodal na závěr starosta města Jiří Pavlica.