„Nejzásadnější bude změna provozu přes samotné staveniště ‚kruháče‘ u Skláře, který bude od křižovatky U Růžičků směrem na Ohradu jednosměrný, a to po celou dobu stavby,“ sdělil radní Jiří Žůrek.

Doprava v opačném směru povede obchvatem kolem Vsetína a dále po rampě u čerpací stanice Shell v Rokytnici. Zde bude rychlost omezená na padesát kilometrů za hodinu.

Pozor! Změní se přednost v jízdě

Od pondělí 1. července začnou stavební práce na silnici u benzínky Shell. „Vybudujeme zde další ostrůvek a provizorní značení. Šoféry čeká i změna přednosti v jízdě v křižovatce,“ popsal ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Auta jedoucí od Zlína a také od centra města do Rokytnice, tedy budou muset dát přednost vozidlům sjíždějícím z rampy do města.

Právě v tomto úseku lze očekávat největší komplikace s dopravou.

„Věřím, že si celá situace za týden sedne a řidiči najdou i jiné trasy, které mohou využít. Navíc je o prázdninách doprava trochu řidší, takže si myslím, že by to mohlo fungovat,“ dodal Malý.

Dalším opatřením, které má ulevit provozu, je plánovaný odklon dopravy od Valašského Meziříčí na Vsetín už za Jablůnkou u odbočky na Hošťálkovou a Ratiboř, a to směrem na „starou cestu“.

Objízdné trasy do Luhu a Jasenic povedou přes Horní město tak, aby nedocházelo k zácpám na ulicích Nádražní a Smetanova. Stejně tomu bude i opačným směrem.

Změn dozná MHD i příměstské linky

Také výjezd od parkoviště u hypermarketu Albert na ulici Generála Klapálka stavbaři uzavřou. Jediná cesta k obchodům povede přes ulici Jasenická kolem Kauflandu. „Žádáme řidiče, aby po dobu změn v dopravě bedlivě sledovali přechodné značení a zvýšili pozornost a opatrnost,“ vyzval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Změny postihnou i tři linky městské hromadné dopravy. Na lince 5 řidiči autobusů vypustí Ohradu v obou směrech. Linka číslo 7 nově vyjede z Ohrady a přes obchvat pojede na Dolní náměstí, nádraží a zpět na Ohradu. Dále výluka ovlivní linku 12 pojede z Ohrady přes obchvat do Rokytnice a do Jasenic. „Autobusy na linkách směřujících ze Vsetína na Liptál a autobusy, které přijíždějí do Vsetína od Ústí nebudou obsluhovat Ohradu. Místo toho využijí Nadjezd pionýrů a obchvat,“ doplnil vrchní mistr vsetínské provozovny ČSAD Zdeněk Čablík.

Nejdůležitější stavební práce potrvají nejméně do konce stavební sezony. Finální úpravy a termín ukončení stavby okružní křižovatky jesouna jaře roku 2020. Z celkových nákladů 17,2 milionu korun město přispěje částkou 8,1 milionu.

Autor: Heda Greplová

Okružní křižovatka ve Vsetíně

*stávající křižovatku dělníci přebudují na okružní křižovatku se třemi větvemi o vnějším průměru 33 metrů s dopravními ostrůvky na větvích, výhledově je plánováno připojení další větve (ulice Nádražní)

*celková délka úpravy bude 122 metrů

*součástí bude odvodnění silnice do dešťových vpustí a svislé i vodorovné dopravní značení

*město Vsetín zajistí související práce (navazující chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, úpravu zeleně, přeložku vodovodů a kanalizace).

zdroj: ŘSZK