„Čilý ruch tam naposledy panoval před Vánoci,“ informoval zastupitel a člen takzvané bazénové komise Jiří Nauš. Nedávná kontrola podle něj navíc odhalila četné nedostatky. „Zjistili jsme přes třicet závad. Chybí provést tolik práce, že vážně pochybuji oslibu firmy Skanska, že dílo předá vúnoru a vodu do bazénů napustí vdubnu. Podle mne je reálné, aby hotové dílo předala městu vlétě,“ prohlásilNauš.

Na otázku, zda lze vůči firmě uplatnit sankce, starosta Jiří Částečka odpověděl, že je to možné. „Se společností Skanska máme uzavřenu smlouvu odílo. Za nedodržení termínu dokončení je vní stanovena sankce,“ sdělil starosta bez dalších podrobností. Stavba krytého bazénu začala vbřeznu 2006a podle původních předpokladů měla být dokončena včervnu2007.