Během svého výzkumu na to přišel Matouš Turza, student oboru historie a bohemistika na Masarykově univerzitě v Brně. Poslední rok se zabýval právě studiem událostí roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí. Výsledky zúročil v závěrečné oborové bakalářské práci.

Svá zjištění a závěry představí veřejnosti ve středu 6. listopadu v odborné knihovně ve Wilkově domě při besedě, kterou k 30. výročí sametové revoluce připravuje rožnovské Valašské muzeum v přírodě. Posluchači se mohou těšit mimo jiné na dobové fotografie a často dosud nezpracované materiály z archivů StB.

Beseda začíná v 16 hodin.

„Bude strukturovaná formou časové osy událostí, které StB označovala jako protistátní. Vycházet bude z archivních materiálu Archivu bezpečnostních složek a bude doplněná autentickými fotkami, články z tehdejších regionálních periodik a dokumenty právě ze zmíněného archivu, které pocházejí z nezpracovaných fondů, tudíž zatím nebyly dostatečně prozkoumány ani nikde publikovány,“ přiblížil Matouš Turza.

Ve svém povídání se zaměří také na činnost Archivu bezpečnostních složek a práci s archiváliemi, které se zde nacházejí, tehdejší fungování a síť Státní bezpečnosti. Nejprve obecně a potom s přihlédnutím k Rožnovu. Prostor bude také k vysvětlení některých postupů StB na konkrétních místních případech.

„Například podpisové akci Několik vět či evidenčních svazcích vedených proti osobám, které byly označeny jako možní šiřitelé protistátní činnosti,“ doplnil Matouš Turza.

Archivy StB pro Severní Moravu jsou, na rozdíl od většiny republiky, velice dobře zachované. Na řadu protirežimních akcí byly vedeny podrobné svazky, tudíž lze síť Státní bezpečnosti, která v Rožnově v té době fungovala, vcelku dobře zpětně rekonstruovat.

„StB sledovala a vedla si záznamy o rožnovských chartistech, signatářích Několika vět, zejména pak těch, pracujících v Tesle a Elektroprojektě, či občanských aktivistech vystupujících proti stavbě památníku na náměstí. O zmapování událostí a jejich evidenci se pokoušela ještě i během listopadových demonstrací,“ dodala mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.

Ve Valašském Meziříčí je od 1. září 2017 městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma.
Meziříčská MHD bude zase za peníze