Bude zahrnovat obnovu zeleně i stavební úpravy, restaurátoři také opraví dva kříže a památník. „Stavební úpravy spočívají v opravě cest na hřbitově. Stávající asfaltový povrch bude nahrazen mlatovými cestami. Náklad na stavební úpravy činí jeden milionu korun," přiblížila starostka Rožnov Markéta Blinková.

Obnova zeleně zahrnuje sadové úpravy, vykácení části lipové aleje a náletových dřevin, ošetření stávajících stromů a výsadbu nových. Na tuto část prací město požádalo o dotaci. Pokryje 75 procent nákladů, které podle projektu činí 987 tisíc korun.

Dělníci budou na úpravách pracovat za plného provozu starého hřbitova. „Návštěvníky proto prosíme o zvýšenou opatrnost a omlouváme se za případné narušení jejich návštěvy tohoto pietního místa," řekla Petra Glumbíková z rožnovské radnice, která má celou akci na starosti.