Memorandum má stvrdit společný postup zúčastněných měst při řešení problematiky dopravy v této části Moravy. „K podpisu dojde v pondělí druhého dubna v deset hodin v prvním patře historické budovy meziříčské radnice,“ potvrdil mluvčí města Josef Beneš.

Smluvními partnery přitom budou města Hranice na Moravě, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín. „Partneři tohoto memoranda vyjadřují své odhodlání spolupracovat na integrovaných projektech pro regiony soudržnosti Moravskoslezsko a Střední Morava,“ uvádí preambule dohody o společném postupu pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury.

Podpis smlouvy zavazuje její účastníky, že budou spolupracovat při podpoře zahájení a dokončení dopravních staveb nadregionálního a regionálního charakteru. Ty přitom mají zásadní význam pro rozvoj dotčených území. „Snahou partnerů bude získat k pokrytí nákladů na realizaci projektů zvláště prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, případně ze Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky,“ uvedl rožnovský starosta Jaroslav Kubín.

Partnerská města budou usilovat například o podporu rozvoje regionálního letiště se smíšeným provozem v Přerově, realizaci dálnice D1 a rychlostní komunikace R55. Dohoda se týká i vymezení koridoru pro vybudování kapacitní dopravyrychlostní komunikace v úseku Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Pozděchov.

Důvodem, proč má dojít k podpisu memoranda, jsou obavy představitelů měst, že by mohlo dojít k dalšímu pozastavení rozestavěných staveb v rámci dopravní infrastruktury a nedodržení termínů jejich dokončení.

„Musíme se dohodnout na společném postupu při zajištění dopravní dostupnosti. Existuje totiž obrovské nebezpečí, že peníze na tyto akce už nepůjdou přes kraje, ale bude je dávat přímo Praha,“ upozornil rožnovské zastupitele Jaroslav Kubín. „Mají být totiž zrušena krajská Ředitelství silnic a dálnic. Bude proto potřeba spojit síly, aby ta spousta staveb pokračovala a byla dokončena co nejdříve,“ dodal Kubín. Přihlásit se k memorandu chtějí údajně také starostové některých menších obcí.