V textu mimo jiné uvádí, že Jelínek zneužil některé její výroky s cílem znevážit její osobu v očích obyvatel města. Také, že vystupování Ivo Jelínka coby zastupitele není pro město Rožnov přínosem, naopak jej poškozuje.

Ivo Jelínek se nechal slyšet, že starostčiny výzvy rozhodně uposlechnout nehodlá. Naopak, chce počkat, jak policie naloží s trestním oznámením, které podle informace z dopisu Markéta Blinková podává.

Příslovečný pohár trpělivosti rožnovské starostky přetekl zřejmě na posledním zasedání zastupitelstva v polovině června. Tehdy jí, a také místostarostovi Aloisi Vychodilovi, Ivo Jelínek vytkl převzetí dárkových krabic při otevírání Jurkovičovy rozhledny či městské polikliniky, ačkoliv se v etickém kodexu zastupitelů zavázali, že to dělat nebudou.

Samotná nynější výzva k odstoupení je reakcí na jiný otevřený dopis, který Markétě Blinkové zaslal před několika dny právě Ivo Jelínek. I ten má Valašský deník k dispozici.

Sám zastupitel v něm mimo jiné uvedl, že zvažuje rezignaci na svůj post, pokud starostka Blinková nepřestane lhát. Zároveň požaduje veřejnou omluvu za to, že jej starostka nazvala lhářem. „Ano, přiznávám, že jsem vás na posledním zastupitelstvu označila lhářem a stále na tomto výroku trvám. Lhářem zcela určitě jste, pokud tvrdíte, že jsem dostala jakýkoliv dárek nebo pozornost při otevírání Jurkovičovy rozhledny," napsala v reakci starostka Blinková.

Upozornila, že Jelínek své obvinění neprokázal. „Na to budete mít určitě dostatek času v trestně-právním řízení, současně i za obvinění z braní úplatků a nadávání do všiváků, které jste uvedl na jednání zastupitelstva," psala Markéta Blinková.

Odkazuje také na zvukový i obrazový záznam ze zastupitelstva, který podle ní dokazuje, že popřela převzetí dárkové krabice pouze v případě Jurkovičovy rozhledny a nikoliv polikliniky, jak ve svém dopise zdůrazňuje Ivo Jelínek. „Podporuji váš nápad vašeho odchodu ze zastupitelstva města. Vyzývám vás tímto k převzetí osobní zodpovědnosti a k vaší okamžité rezignaci," napsala starostka Markéta Blinková.

Uvedla též, že neustálé překrucování, lhaní, vulgarity a vymýšlení ze strany Ivo Jelínka nejsou pro město přínosem. „Kolikrát již byla prokázána pravda a vy se ani jednou neomluvil! Proto, prosím, odstupte a předejte své místo v zastupitelstvu člověku, který bude konstruktivní opozicí a ne kuriozitou, která je celému Valašsku pro smích. Myslím si, že Rožnov si to nezaslouží," sdělila v textu starostka Blinková.

Zastupitel Ivo Jelínek konstatoval, že post zastupitele prozatím neopustí, přestože ve svém dopise uvedl, že tento krok zvažuje. „Počkám si, až policie vyšetří trestní oznámení, pokud jej Markéta Blinková skutečně podá. Myslím si, že záznam ze zastupitelstva lehce prokáže na čí straně je pravda," uvedl Ivo Jelínek.

Ve svém dopise, který nedávno zaslal starostce a všem zastupitelům, vyzval Markétu Blinkovou k veřejné omluvě prostřednictvím webových stránek města. „Označila jste mne za lháře, ačkoliv se později zjistilo, že lhářem jste vy sama. Mluvím o krabici, kdy jste řekla, že máte dobrou paměť a žádnou krabici jste vy sama ani po rekonstrukci polikliniky, ani při otevření Jurkovičovy rozhledny nepřevzala. Lhala jste," napsal Jelínek.

Odkazuje přitom na fotografie, které se objevily v tisku a také jsou ve fotogalerii na webových stránkách Rožnova a které dokazují opak. „Všechny zastupitele a občany města jste oklamala. Jsem znechucen touto vaší politickou (ne)kulturou plnou lží a pomluv. Stydím se za vás a důrazně vás upozorňuji, že pokud nepřestanete lhát, zvážím odchod ze zastupitelstva města. Sedět v jedné místnosti s notorickou lhářkou je totiž pro mne morálně neakceptovatelné," napsal Jelínek.

K tomu vyjádřil přesvědčení, že starostka Blinková má na nápravu ještě čas, a připojil také nabídku pomoci s hledáním psychologa či psychiatra.

Plná znění dopisů zastupitele Ivo Jelínka i starostky Markéty Blinkové naleznete na našem webu www.valasskydenik.cz.