Bývalá pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu ve Vsetíně v současnosti řídí Seninku. Vesnici, v níž na jihu Vsetínska žije přibližně 350 obyvatel.

K zájmům Milady Holečkové patří především turistika, práce na zahradě a všechno kolem včel. Žena, která je vdaná a má jednoho syna, ráda čte, miluje divadlo, koncerty, výstavy a cestopisné přednášky. Na to jí však už podle vlastních slov mnoho času nezbývá. Na prvním místě je teď pro ni Seninka.

Čeho chcete ve funkci starostky dosáhnout?

Mým přáním je navázat na úspěchy minulého období a pokračovat v rozvoji obce. V prvé řadě se chceme zaměřit na problémy, které nás nejvíce trápí. Nezbytně musíme vyřešit parkoviště pro turisty, kteří chtějí navštívit rozhlednu na Vartovně. Připravujeme ale také projekty na opravu hřbitova, zastřešení posezení u kulturního domu či výstavbu nových chodníků podél hlavní komunikace. Pracujeme rovněž na úpravě potoka v horní části vesnice, která je součástí protipovodňových opatření. Plánujeme také přestavbu starého hospodářského objektu na centrum tradic. Vyřešit chci se svými kolegy i kanalizaci.

Co v současné době považujete za největší problém Seninky?

Vesnice má ve svém vlastnictví osmnáct mostů. Z toho patnáct mostů neslouží silničnímu provozu. Problémem je udržovat jejich provozu schopnost. Na opravy ale nedostáváme žádné dotace. Problémem je také údržba lesních cest, které trpí těžbou dřeva a přejezdy těžké mechanizace. S provozem rozhledny se v regionu zvýšil také zájem turistů, kteří cesty využívají. Kombinace obou aktivit je pro nás námětem k řešení.

Co vám dělá v Senince největší radost?

Můžeme se tu pochlubit aktivní spolkovou činností. Jsou tu občanské sdružení Úsměv, hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci, chovatelé. Spolky, které udržují kulturní a společenský život vesnice se také svojí brigádnickou činností výrazně podílí na jejím zvelebování. Naší radostí je také rozhledna na Vartovně, která obec dostala do širšího podvědomí veřejnosti, lyžařský vlek, který již vychoval několik generací lyžařů a sportovní areál u kulturního domu. V minulém roce se obci podařilo vyřešit zásobování obce pitnou vodou napojením obecního vodovodu na vodovodní řad Stanovnice.