Je praktická, tolerantní, se smyslem pro humor, má ráda přírodu, cestování a sport. Je nakloněna poctivým kompromisům, avšak nebojí se střetů. Raději ale volí klid a mír.

Kdybyste nepracovala jako starostka, co byste dělala? Máte nějaké vysněné zaměstnání?

V průběhu let jsem pracovala jako dělnice, projektantka, referentka na úřadě, učitelka. Z každého svého zaměstnání jsem si přinesla do života hodně zkušeností. Nemám vysněné zaměstnání, důležité ale je, aby se člověk své práci věnoval poctivě, svědomitě a práce jej především bavila.

Od kdy jste starostka a čeho byste ještě chtěla do konce svého funkčního období dosáhnout?

Starostkou jsem byla v letech 1999-2002, kdy se obec osamostatnila od Vsetína. Nyní je to od roku 2010 mé druhé volební období. Na podzim letošního roku se v obci začne budovat kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. Jedná se o dosud největší investiční akci, kterou bych chtěla dotáhnout do zdárného konce.

Co Vám povolání starostky přineslo?

V každém případě více starostí, rozšíření vědomostí v různých oblastech, méně času pro rodinu.

Co Vás na této práci nejvíce příjemně i nepříjemně překvapilo?

Příjemně mě překvapuje ochota občanů pomáhat v rozvoji naší obce. Samozřejmě se setkávám i s negativními ohlasy, ale jedná se spíše o jednotlivce. S tím ale člověk musí počítat. Nelze vyhovět všem a ve všem.

Co je na radnici momentálně nejaktuálnější téma?

Začátkem září by měla začít rekonstrukce obecního úřadu spočívající v zateplení objektu, výměně oken a venkovních dveří, opravě statických poruch a hydroizolace. Součástí je i nástavba a stavební úpravy venkovního sociálního zařízení. Dále je to již zmíněná kanalizace, takže finišujeme s přípravami.

Na co se vesnice nejvíce těší? Na co byste pozvala případné turisty?

Osobně se těším, až bude hotová kanalizace, dobudováno prodloužení vodovodních řadů, opraveny chodníky a místní komunikace a provedeny terénní úpravy na pozemcích ke spokojenosti všech občanů.

Turisty bych pozvala na oslavy ke 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, které se budou konat příští sobotu u obecního úřadu. Také bych je pozvala na procházku na Lhotské Paseky, odkud je krásný pohled na část naší obce, ale také na Semetín a na rozhlednu na Vartovně.

Vnímáte jako výhodu nebo nevýhodu fakt, že starostujete malé obci?

Já to vnímám spíše jako výhodu. Mnoho věcí člověk vyřeší při setkání s lidmi osobně, mimo úřad. Všichni se mezi sebou známe, lidé se nebojí říct svůj názor, ať už pozitivní či negativní.

Chtěla byste něco vzkázat obyvatelům Lhoty u Vsetína?

Vše, co vybudujeme v naší obci, záleží na nás všech. Mnoho věcí děláme nejen pro sebe, ale také pro budoucnost svých dětí. Dále přeji občanům pevné nervy a toleranci při výstavbě kanalizace.

Autor: Vendula Životská