K řízení obce patří starost o řadu investičních akcí. Můžete vzpomenout některé z úspěšně dokončených v poslední době? A které teprve připravované považujete za zásadní?

K dokončeným akcím, na které určitě můžeme být hrdí, patří vybudování sportovně-kulturního areálu Na Sahaře. Jsou zde dvě krásná víceúčelová hřiště, dvě fotbalová hřiště a především výletiště pro pořádání akcí. Takové místo nám chybělo. Teď máme vše potřebné na jednom místě. Radost mám také z dokončené první etapy chodníku podél hlavní silnice, který výrazně přispěl k bezpečnosti chodců. Na další etapu už máme stavební povolení.

Mezi zásadní připravované akce můžu zařadit cyklostezku asi za dvanáct milionů korun, která propojí Vidče a sousední Střítež. Především proto, aby děti ze Stříteže, které jezdí k nám do školy či na sportovní a umělecké kroužky, mohly přijet bezpečně na kole a rodiče o ně nemuseli mít strach. Máme hotový projekt a vyřizujeme stavební povolení. Doufám, že se nám to během dvou let podaří uskutečnit.

Vidče - nově vybudované výletiště v rekonstruovaném sportovně-kulturním areálu.
Lidem ve Vidči dělá radost nové výletište, ale i chodník středem obce

Další velkou plánovanou akcí je přístavba patra školy, protože potřebujeme nové učebny. I tento projekt máme nachystaný a budeme žádat o dotace. Vznikne šest nových učeben, sociální zázemí pro děti i učitele a tři kabinety pro pedagogy. Finanční výhled je zhruba 35 milionů, chtěli bychom mít hotovo v horizontu dvou let. Při nejbližší možnosti podáme žádost o dotaci.

Letos v září a říjnu nás čeká výměna desítky let starého asfaltového povrchu za nový bezpečný a víceúčelový na hřišti u mateřské školy. Rekonstrukce bude stát 750 tisíc a využijeme při ní dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Prostředky od stejného ministerstva jsme získali také na plánovanou rekonstrukci obřadní síně na obecním úřadě, která za 1,2 milionu získá novou moderní podobu. Chceme také postupně dokončit chodníky přes celou vesnici.

Pokud byste měl někoho pozvat k návštěvě Vidče – na co byste dotyčného lákal?

Pozval bych určitě na naši raritu – kamenné koule, které už pronikli i do pořadu České televize Toulavá kamera. K vidění jsou například u obecního úřadu, u kostela a také v bývalém lomu. Za návštěvu stojí také kostel, který máme velmi krásný z hlediska interiéru i exteriéru.

Poslední rok a půl do životů všech lidí výrazně zasahoval koronavirus. Jak vnímáte jeho dopady na chod obce?

Museli jsme zrušit víceméně všechny kulturní akce. Také to částečně ovlivnilo příjmy obce, ale vzhledem k tomu, že jsme s opatrností v roce 2019 předpokládali, že ekonomika trošku zpomalí, měli jsme rozpočet ponížený. Takže nás výpadek příjmů tolik neovlivnil. Žádnou z naplánovaných investičních akcí jsme rušit nemuseli. Se zastupiteli jsme se domluvili, že i když příjmy budou nižší, akce, které budou rozeběhnuté a můžeme na ně případně získat dotace, budeme spolufinancovat i třeba s pomocí úvěrů. Byli jsme rozhodnutí, že investiční akce zastavovat nebudeme.

Vidče - kamenné koule umístěné u obecního úřadu ve Vidči.
Zkamenělá vejce? Dílo mimozemšťanů? Původ videčských koulí je dál záhadou

Co vám v poslední době z pohledu fungování obce udělalo či dělá největší radost?

Když pominu projekty, které se nám podařilo uskutečnit – pak mne nejvíce těší, že řešíme minimum problémů týkajících se sousedských vztahů. Vztahy mezi lidmi jsou tu velmi dobré. Radost mi dělají také kulturní akce, které jsou hodně navštěvované. Je vidět, že má cenu je pořádat. A mám radost i z toho, že o bydlení ve Vidči je velký zájem. Počet obyvatel stále roste. Snad to svědčí o tom, že Vidče je atraktivní vesnicí.