Jak byste zhodnotil minulý rok?

Loňský rok se nám podařilo splnit všechny klíčové projekty, které mělo město Valašské Meziříčí v plánu. Přibylo sto padesát nových parkovacích míst, zásadním způsobem jsme zrekonstruovali Základní školu Žerotínova a podařilo se také realizovat mnohé investice v místních částech města. Stali jsme se stoprocentním vlastníkem společnosti CZT, a můžeme tak zásadním způsobem ovlivňovat cenu tepla pro tisíce domácností. Pokračujeme v rekonstrukci panelových sídlišť, opravujeme chodníky a komunikace, a to jak ve městě, tak i v místních částech. Investujeme do základních i mateřských škol a jsme úspěšní v čerpání dotací.

Co plánujete na letošní rok?

Prvně se chci zaměřit na udržování pořádku a čistoty ve městě. Chtěl bych, aby se zintenzivnila práce technických služeb, které mají pořádek na starost, a aby se zvýšil postih všech, kteří pořádek nedodržují. Rozhodně chci podporovat i ty projekty, které směřují k vyšší bezpečnosti obyvatel našeho města. Už dnes máme nový funkční radarový systém, na městské policii jsme instalovali moderní kamerový systém a v těchto krocích budeme pokračovat i nadále. Dalším velkým tématem, které budeme v letošním roce řešit, je projektová příprava integrovaného dopravního terminálu a v neposlední řadě bych se chtěl zaměřit na dořešení majetkových záležitostí týkajících se pozemků v proluce Masarykovy ulice.

Jmenujte prosím největší investice, které město letos čekají.

Letos hodláme investovat asi 150 milionů korun. Jako hlavní investiční akci bych určitě zmínil výstavbu nové smuteční obřadní síně za téměř 30 milionů korun. Je připravená projektová dokumentace a vybraný zhotovitel. Pevně věřím, že nejpozději v létě 2018 bude stavba dokončena. Pokračovat chceme také v obnově sídlišť, opravě komunikací a v dalším rozšiřování parkovacích kapacit, které jsou stále nedostatečné. Počítáme také s rozsáhlou revitalizací domu v Tolstého ulici, kde bydlí více než sto seniorů. Velkou akcí bude určitě i rekonstrukce kina Svět. Významná část finančních prostředků půjde ale letos do sportu. Město přispěje 3 miliony korun na výstavbu nové tenisové haly, 7 milionů investujeme do rekonstrukce ubytovny na atletickém stadionu. Zde zrekonstruujeme i běžeckou dráhu, protože momentální tartanový povrch už není v dobrém stavu. V současné době dokončujeme i výstavbu tartanové dráhy v Hrachovci, která je určena především hasičům. Menší akcí, kterou plánujeme, bude rekonstrukce místní kuželny. Kromě toho nechci zapomenout na investice do škol v částce blížící se 20 milionům.

A v jaké fázi se momentálně nachází rekonstrukce náměstí?

Přípravy na rekonstrukci náměstí vrcholí. Projektujeme s plným úsilím a pevně věřím, že na podzim by projekt se všemi povoleními mohl být hotový. Poté už budeme moci vyhlásit soutěž na zhotovitele. Se samotnou rekonstrukcí bychom rádi začali na konci roku 2017 a v roce následujícím ji pak dokončili. Kromě rekonstrukce náměstí pracujeme také na obnově nábřeží Rožnovské Bečvy a zpracováváme projekt na rekonstrukci mostu přes tuto řeku.