Kdybyste nepracoval jako starosta, co byste dělal? Máte nějaké vysněné zaměstnání?

Bavilo by mne pomáhat starostům a starostkám menších obcí či měst formulovat jejich záměry a tyto záměry měnit ve skutečné projekty a stavby. Zkrátka být, řekněme, takovým poradcem a poskytovatelem servisu při jejich každodenní, nelehké práci.

Od kdy starostujete Zděchovu?

Starostou ve Zděchově jsem od listopadu 2006. V současné době tak zastávám post hlavy naší obce druhé volební období.

Co vám toto povolání přineslo?

Určitě jsem získal potřebný nadhled a umění rozpoznat věci důležité a méně důležité. Musel jsem se naučit operativně rozhodovat a brát na sebe zodpovědnost za tyto rozhodnutí. Měl jsem také možnost potkat spoustu zajímavých lidí. Je to velká zkušenost pro život i pro moji případnou další práci a jsem za ni nesmírně vděčný.

Co vás na starostování příjemně i nepříjemně překvapilo?

Překvapilo mne, jak velkou šíři problémů musí starosta i v tak malé obci, jako je Zděchov, řešit. Nepříjemný, bohužel předpovídaný od mých kolegů, je fakt, že roste počet mých nepřátel. Bohužel, nelze nikdy vyhovět všem. Někteří lidé to pochopí a jiní ne. Doufám ale, že přátel je pořád většina. Toho příjemného je ale naštěstí více. Třeba to, že pokud něco pokazíte, můžete si sám sobě vynadat. A naopak. Velmi milé je, když vám někdo přijde poděkovat nebo když naše obec získá ocenění v nějaké soutěži.

Co je na radnici momentálně nejaktuálnější téma?

V současné době dokončujeme zasíťování nového stavebního obvodu Machalky. Vynaložené finanční prostředky nejsou vidět, jsou totiž uložené v zemi v podobě rozvodu vody, plynu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, kabelové televize a místní komunikace. Pevně věřím, že výstavbou nových rodinných domků, pokud možno v nejbližší době, se začnou vynaložené peníze obrazně navracet.

Co dalšího Zděchov čeká?

Dalším žhavým tématem je projekt splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Tuto stavbu připravujeme již několik let a v současné době se snažíme získat finanční prostředky na její realizaci. Ne každý občan naší obce cítí naléhavost podobné stavby, ale absence této infrastruktury je a bude brzdou rozvoje naší obce. Rozvoj také zpomaluje absence zařízení, které by poskytovalo standardní stravovací a ubytovací kapacity. Myslím, že Zděchov a jeho okolí nabízí poměrně slušné zázemí pro cestovní ruch. Usilovně tak hledáme cestu, jak tento problém začít řešit. Jednou z nich je jistě potřebná rekonstrukce objektu Koliby ve sportovním areálu.

Myslíte si, že obyvatelům vesnice něco chybí?

V naší obci proběhlo několik dotazníkových šetření. Jedním z nejvýraznějších výstupů byla vždy potřeba kulturního domu či zázemí pro konání kulturních akcí v obci. Někdo si možná ještě vzpomene na časy hotelu Klímek, který všechny tužby a potřeby občanů plně uspokojoval. Vedení obce samozřejmě tyto požadavky vnímá, ale musí je vidět přes brýle potřebnosti a udržitelnosti takové stavby pro obecní rozpočet. Jedním z nápadů je vybudování multifunkční stavby, aby tak její využitelnost byla co nejširší. Toto je však věc, která by měla být předmětem široké veřejné diskuse.

Vnímáte jako výhodu nebo nevýhodu fakt, že starostujete malé vesnici, většina lidí vás tedy zná osobně?

Ano, Zděchov je malá dědinka a většina občanů se zná osobně. Pro starostu velká výhoda, ale také obrovská zodpovědnost vůči lidem, kteří mne volili, abych jejich důvěru nezklamal. Někdy závidím kolegům ve velkých obcích, že mají možnost přenést část svých úkolů na své spolupracovníky. Já je nemám na koho přenést, a proto řeším otázku získávání dotací v Praze pro naši obce až po slepice na cizím pozemku.

Je to jistě náročná práce.

Nestěžuji si. Beru práci starosty spíše jako poslání než zaměstnání. Je to výborná škola a bezedná studnice zkušeností. Chtěl bych tímto vyseknout velkou poklonu starostům a starostkám menších obcí za jejich nelehkou a někdy nedoceněnou 24 hodinovou službu svým občanům. Nechci si tímto nějak přihřívat polívčičku, ale oblast podpory obcím řeším již od r. 1998, kdy jsem začal pracovat na okresním úřadě ve Vsetíně, a mohu tak sledovat dění a postupný trend přesouvání povinností ze státu na obce.

Co byste vzkázal obyvatelům Zděchova?

Chtěl bych jim říci, že já a všichni zastupitelé naší obce se snažíme pracovat pro rozvoj naší obce s nejlepším vědomím a svědomím. Možná toto sdělení připadá někomu podivné, ale v kontextu současné politické krize a absolutní frustrace občanů s politiky naší země je potřeba toto zdůraznit. Řečí reklamních sloganů…ve Zděchově je svět ještě v pořádku. Samozřejmě bych jim všem popřál, pokud možno, klidné léto, pevné zdraví a hodně sluníčka na obloze i v duši.

Autor: Vendula Životská

Příští pátek přineseme rozhovor se starostou Hovězí Antonínem Koňaříkem.