Usměvavý starosta by si touto dobou již mohl užívat důchod. Obec, ve které žije od narození, dobře zná. Místo zaslouženého odpočinku pracuje na tom, aby se tam všichni lidé cítili stejně doma jako on.

Kdybyste nepracoval jako starosta, co byste dělal?

Má profese má lesnické zaměření. Do roku devadesát dva jsem vykonával funkci lesního hospodáře u zemědělského družstva Horní Vsacko. Když se obec Janová v roce devadesát dva osamostatnila od Vsetína, získala také lesy, které patřily do majetku obce. Přešel jsem tuto funkci vykonávat pod obec Janová Ústí. V současné době bych si pravděpodobně užíval důchodu a věnoval se svému koníčku myslivosti.

Odkdy jste starostou a čeho byste chtěl do konce svého funkčního období dosáhnout?

Starostou jsem druhé funkční období od roku 2006 a za tuto dobu se nám podařilo realizovat spoustu investičních akcí, z nichž největší jsou výstavba sportovní haly, rekonstrukce veřejného osvětlení a v letošním roce se nám podařilo zateplit obecní úřad a základní školu. Jelikož nejsme zainteresovaní na programu Čistá řeka Bečva II, pracujeme samostatně na odkanalizování obce. Máme vyřízené stavební povolení včetně poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. To je naše priorita do konce funkčního období.

Co vám povolání starosty přineslo?

Ve svém zaměstnání jsem byl spokojený a nikdy jsem netoužil stát se starostou, ale vždy jsem se snažil být obci nějak prospěšný. No a nakonec rozhodl osud. Tím, že pokračuji ve funkci starosty, se můj život podstatně změnil. Jednak je to neomezená pracovní doba, ale na druhé straně mám možnost se potkávat s různými lidmi nebo zástupci firem. Nicméně si myslím, že mě tato funkce pozitivně ovlivnila, neboť to člověka nutí stále se učit něčemu novému.

Co vás na této práci nejvíce příjemně a nepříjemně překvapilo?

Občané si mysleli, že veškeré dění v obci ovlivňuje starosta a že se v obci nic neděje. Když jsme si tuto otázku vyjasnili, že je to jen a jen na spolupráci občanů, tak se iniciativy chopili i sami občané. Dneska nám velmi aktivně pracují turisté, pořádají se tenisové a volejbalové turnaje, pořádají se cyklozávody, košt slivovice, velmi aktivně pracují mladí hasiči.

Byl jsem mile překvapen, že si naší občané v krátké době našli k sobě cestu. Myslím si, že to je pro obec jen dobře. Obec samozřejmě v rámci svých možností tyto akce sponzoruje. Jak už jsem ale zmínil, naši prioritou je odkanalizování obce, a ještě jsme ani nezačali a už někteří občané mají starosti, jak se dostanou domů autem. To je pro mne nepříjemné zjištění.

Jaké je na obecním úřadě momentálně nejaktuálnější téma?

V současné době je to vybudování chodníků, přechodů pro chodce a jejich osvětlení, které musí obec provést v souvislosti s opravou silnice II/487 ÚstíHovězí, a samozřejmě také kanalizace v obci.

Na co se v obci nejvíce těšíte?

Určitě na to, až budou dokončeny všechny investiční akce.

Na co byste pozval případné turisty?

V obci nemáme nějaká zvlášť významná historická a turistická lákadla, ale velmi pěkná je vycházka hezkou krajinou na Janovské paseky, kde je zřízena nová koliba. Pro náročnější je možno tuto trasu protáhnout až na Cáb.

Vnímáte jako výhodu, nebo nevýhodu fakt, že starostujete menší obci, a většina lidí vás tedy osobně zná?

V obci žiji od svého narození, proto mi problematika obce není cizí. Znám všechny naše obyvatele a oni na druhé straně mě. Vím, co můžu od občanů očekávat. Na druhé straně však starosta na malé obci musí sám řešit všechny problémy.

Chtěl byste něco vzkázat obyvatelům Janové?

Našim spoluobčanům bych chtěl vzkázat, abychom se společně snažili zvelebovat naši vesnici. Všem aktérům sportovních a kulturních akcí, aby jim vydržel jejich elán a aby se i v příštím roce všichni občané obrnili trpělivostí a ohleduplností při budování kanalizace. Všem zastupitelům a kolektivu obecního úřadu bych chtěl poděkovat za jejich práci.

Autor: Michaela Horáková