Je ženatý, má dvě děti a ve volných chvílích rád jezdí na kole a in-linech. Aktivně hraje v Janové za staré pány fotbal.

Čeho chcete ve funkci starosty ve funkčním období dosáhnout?

Za svůj prvořadý úkol považuji úspěšné dokončení a zkolaudování kanalizační sítě tak, aby se občané mohli v co nejbližší době na ni začít připojovat. Dalším úkolem pak bude oprava komunikací. Třetím úkolem je naplnění plánu rozvoje vesnice. Jeho součástí jsou jak investiční akce, aktivity týkající se školství, kultury a sportu, ale také správy vesnice. Prostě, chtěl bych dosáhnout toho, aby se občanům naší obce spokojeně žilo.

Co v současné době považujete za největší problém Vaší vesnice?

V současné době je to určitě budování kanalizace. Tato výstavba přináší řadu omezení pro občany. Největší určitě pro ty, kteří bydlí v lokalitě Hořansko, kde se bohužel výstavba neobejde bez totální uzavírky komunikace. Druhým problémem je rychlost automobilů projíždějících Janovou. Oprava silnice II/487 výrazně zlepšila kvalitu vozovky a řada řidičů toho zneužívá. Zvažovali jsme umístění zpomalovacích prvků. S policií jsme se ale zatím nedohodli.

Co vám dělá ve Vaší vesnici největší radost?

Radost mi dělá, a jistě nejen mě, veřejný život v dědině. V poslední době tu vznikla řada sdružení, která začala aktivizovat veřejný život. Jejich činnost probudila k větší aktivitě i tradiční místní spolky. Rád bych, aby se tyto aktivity nejen udržely ale i dále rozvíjely. S podporou radnice mohou počítat.