Očekávalo se totiž, že blok osmi zastupitelů, shromážděný kolem Heleny Jurčíkové, Jiřího Přikryla a Antonína Trtíka, vyvolá hlasování o odvolání vedení obce. Brzy po začátku veřejného jednání zastupitelstva se o slovo přihlásila ředitelka Základní školy Bařiny Vladislava Bednářová. V emotivním projevu vyjádřila podporu starostovi Oldřichu Suralovi a místostarostovi Josefu Pokornému. Poté zastupitelé udeřili.

Na mušku si však nevzali starostu, nýbrž jeho zástupce Josefa Pokorného. Helena Jurčíková jej v téměř půl hodinovém čtení obvinila ze špatného hospodaření s obecními nemovitostmi v době, kdy byl ještě starostou. „Jedná se o tyto nemovitosti: zámeček, celnice, vilka v Kychové a mateřská školka v dolních Huslenkách,“ vyjmenovala.

Pokornému vyčetla zejména údajné zdržování v jednáních se společností Domino, která se tehdy zámeček snažila odkoupit. Dalších asi dvacet minut se Josef Pokorný, zpočátku viditelně překvapený, obhajoval. „Škoda, že jsem tyto výtky nedostal dříve, mohl jsem se připravit a svá tvrzení doložit důkazy,“ uvedl rozmrzele na adresu kritiků. Jednotlivé body pak začal probírat a vysvětlovat svůj pohled na věc. Několikrát připomněl, že on sám o ničem rozhodnout ani nemohl: k odsouhlasení čehokoliv je třeba hlasů dalších zastupitelů. Za nového místostarostu rebelující zastupitelé navrhli Ladislava Malíka, kterého pak s převahoujednoho hlasu zvolili.

Překvapením ale nebyl konec. Přikrylův blok, k němuž se zařadil i nový zastupitel Josef Zádilský, zacílil znovu. K údivu publika, i několika zastupitelů, si vynutil hlasování o odstoupení členů rady Libora Šimčíka a Radomíra Kořenka „Takovou komedii jsem ještě neviděl. Kořenek je člověk, který byl schopný tady konečně udělat pořádek a oni ho sestřelili,“ zlobil se přihlížející Dušan Šimara, když na protest předčasně opouštěl budovu školy.

Několik hlasů ze sálu i z řad zastupitelů vybídlo Antonína Trtíka, který návrh na odvolání Kořenka a Šimčíka přednesl, aby svůj návrh odůvodnil. Trtík ne příliš konkrétně uvedl, že není spokojený se stavem obecních lesů, čímž si vykoledoval posměšné výkřiky ze sálu. Naopak razantním a přímočarým projevem si sympatie publika vysloužil sesazený Kořenek.

„Když jsem se obecními lesy na požádání starosty začal zabývat, zjistil jsem, že neexistovala žádná evidence. Můžeme se jenom domnívat, kam všude putovalo dřevo, o němž neexistovaly žádné záznamy,“ hřímal Kořenek a jednoznačně odmítl Trtíkovy argumenty. Popel na hlavu by si podle jeho názoru mělo na hlavu sypat minulé zastupitelstvo, které takový nepořádek dopustilo.

Novými členy rady se pak v hlasování stali František Halaš a Jarmila Kopecká. V dalším bodu jednání zastupitelé zamítli žádost společnosti Wallachian Style o odkoupení zámečku, budovy celnice i vilky v části Kychová. „Nebudu to komentovat,“ prohlásil zklamaně jednatel společnosti David Spisár, než odešel. Wallachian Style nabídla za zámeček tři miliony tři sta třicet tisíc korun, což je zhruba o dvě stě tisíc více, než je tržní hodnota objektu.