K řízení obce patří bezesporu starost o řadu investičních akcí. Kterou z již dokončených řadíte ke stěžejním, a kterou teprve chystanou považujete za zásadní?

Stěžejním počinem minulých let byla rozhodně likvidace armádního velkoskladu pohonných hmot, který tady byl téměř sto let. Na jeho místě je prozatím travnatá plocha, do budoucna zde plánujeme rodinné a bytové domy. Postupně se také podařilo kompletně rekonstruovat naši základní školu, kterou navštěvují tři stovky dětí. Získala nový systém vytápění za pět milionů korun, za čtyři miliony jsme vloni rekonstruovali sportoviště u školy: tartanovou běžeckou dráhu, multifunkční hřiště, fotbalového hřiště. Rekonstruovalo se také sociální zařízení. V opraveném horním patře sídlí také knihovna, která se vloni v krajském i celostátním kole stala knihovnou roku. Vznikl zde rovněž víceúčelový sál, který je k dispozici například pro spolkovou činnost. Knihovna měla sídlo původně v mateřské škole, díky přestěhování bylo možné také v mateřince rekonstruovat a vytvořit jednu novou třídu. U školy nyní připravujeme opravu všech chodníků a přístupových cest. Totéž u mateřinky a také na hřbitově. To nás čeká příští rok. Asi největším připravovaným projektem je pak kanalizace a voda v údolí Lušová a částečně i v centru obce. Bude to technicky velmi náročná stavba za čtyřicet milionů korun, na kterou máme požádáno o dotaci.

Pokud byste měl někoho pozvat k návštěvě Halenkova – na co byste dotyčného lákal?

Určitě by to mohla být některá z kulturních akcí, které u nás pořádáme. Tou nejstěžejnější a také největší jsou každoroční Halenkovské slavnosti, které se konají první víkend v červnu. Za návštěvu stojí také pouť. Pořádáme také obecní ples, oblíbená je akce nazvaná Frzegul (charitativní Valašská konzumní olympiáda ve třech disciplínách: frgál, zelí a guláš – pozn. red.). Příjemnou příležitostí k setkání je vánoční jarmark spojený s rozsvěcením stromečku. Při této příležitosti jsme asi před třemi lety oslovili místní řezbáře, kteří nám každý rok vyřezávají figury do našeho dřevěného betléma. Ten se tak každým rokem rozrůstá. Řadu dalších akcí pak pořádají naše spolky. Určitě bych také rád všechny pozval do našeho opraveného Lidového domu.

Poslední rok a půl do životů všech lidí výrazně zasahuje koronavirus. Jak vnímáte jeho dopady na chod obce z pohledu starosty?

Je pravda, že virus s našimi životy výrazně zatočil. Veškeré setkávání, na něž jsme byli zvyklí padlo. Teď se to vše zase znovu rozjíždí, snad se to tedy na podzim znovu nezastaví. Věřím, že ne. Z pohledu ekonomického mne těší, že se nám stále daří získávat dotace na záměry, které připravujeme. Tím pádem obecní pokladna spíše vzkvétá a můžeme se pouštět i do plánování větších akcí. Na rozpočtu obce se dopady epidemie prozatím příliš neprojevily, především díky intervenci státu. Uvidíme, jak to bude letos. Situaci průběžně sledujeme a zatím se zdá, že to nevypadá špatně.

Co vám v poslední době udělalo či dělá největší radost ať už z pohledu fungování města, života v něm či osobně?

Těší mě, že nám začal fungovat opravený Lidový dům. Velkou radost mi dělají také spolky. Po asi dvaceti letech se podařilo obnovit činnost folklorního kroužku Kyčera. Jsou velmi šikovní. Založili jsme také družstvo mladých hasičů, fungují dva roky a zájem je velký. Dlouhodobě a opravdu luxusně fungují také mladí fotbalisté. Obzvlášť v této době je důležité, že se jim daří přitáhnout děti ke sportu. Zapomenout nesmím také na nově založený klub mladých turistů pod názvem Mladá liščata. Všichni se velmi snaží a my se je zase, jak jen můžeme, snažíme finančně podporovat.