Na ulici Hrbová se zhruba 100 metrů od jejího křížení s ulicí Na Výsluní napojuje obslužná cesta, v jejíž linii nechala radnice před šesti lety vybudovat tři sta metrů dešťové kanalizace.

„Cílem bylo zabránit tomu, aby při vydatných deštích stékala voda po svahu do níže položené obytné zástavby,“ připomněl starosta Jiří Růžička.

Na zmíněné obslužné silnici vybudovali cestáři provizorní povrch z recyklátu.

„Původně se uvažovalo o asfaltovém povrchu, ale protože ve svahu hned nad komunikací se již tehdy připravovala další výstavba domů a s ní spojený pohyb těžké stavební techniky, která by asfalt mohla poničit, přistoupilo se k uvedenému provizornímu řešení,“ vysvětlila stavební technička radnice Milada Chudárková.

Dětské oddělení Vsetínské nemocnice - ilustrační foto.
Zdravotníci jsou nemocní, vsetínská nemocnice omezuje provoz na dětském oddělení

Těžká technika v uplynulých měsících skutečně začala obslužnou komunikaci využívat a v jejím zúženém profilu hned při napojení na ulici Hrbová došlo k narušení svahu a iniciaci sesuvu.

„Abychom ochránili níže položenou zástavbu a současně umožnili další využití komunikace pro vlastníky stávajících i budoucích nemovitostí, rozhodli jsme pro sanaci sesuvu. Svah stabilizujeme vybudováním opěrné gabionové zdi s kameninovou výplní. Současně obslužnou komunikaci v tomto zúženém místě mírně rozšíříme,“ přiblížil starosta Růžička.

Stavební sanační práce podle něj začnou na jaře, jakmile to dovolí klimatické podmínky. S dokončením se počítá v závěru června.