„Tento rok je to již druhý větší jam na území města. Bohužel, některé plochy sice zůstaly neobsazeny (legální plocha na Sychrově a u Bečvy), ale celkově jsem s akcí spokojen.“ Na setkání přijeli umělci jak z okolí, tak i z Třebíče, Ostravy a Otrokovic, kde legální plochy pro sprejery mají již delší dobu. Na třech legálních plochách proto může veřejnost vidět nově vyobrazené představy těchto umělců.

Nejzajímavější a nejvíce ceněny jsou mezi sprejery charaktery (obličeje, kreslené postavičky atd.) a kvalitně propracované produkce, na kterých pracuje více lidí zároveň. „Některé práce jsou na vysoké umělecké úrovni. Do konce roku plánujeme ještě jednu menší regionální akci, na které bychom pomyslně zakončili tento rok.“ Vstřícný postoj vsetínské radnice zmírnil i škody na majetku ve městě.

„Legální plochy, které zde máme, jsou jasným důkazem toho, že represivní kroky proti mladým lidem nejsou zcela dobrým řešením. To přineslo i zvýšení kvality prací některých sprejerů a útlum ničení fasád. Bohužel, vždy se někde najde nějaký vandal, ale to už já neovlivním,“ uvedl na závěr Honza Merenda. Pokud si tuto formu umění chcete prohlédnout, nemusíte platit vstupné, nebo chodit do galerie, stačí jen vyjít ven a projít se po Vsetíně.