Centrální komise ministerstva dopravy schválila projekt rekonstrukce nástupišť železniční stanice a opravy nádražní budovy ve Valašském Meziříčí na konci loňského roku.

„Je to pro nás dobrá zpráva, protože na tuto investici tlačíme dlouhodobě. Nyní jsme se dozvěděli, že se jedná také o prioritu Správy železnic, která jen v tomto případě počítá s bezmála miliardovými náklady,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Vše nasvědčuje tomu, že stavba by se mohla uskutečnit v letech 2026 až 2027. Aktuálně běží soutěž na projektanta.

„Počítáme s rekonstrukcí nástupišť včetně nádražní budovy, která pochází z 30. let minulého století,“ uvedl Karel Fridrich ze státní organizace Správa železnic.

Pozůstatek původní výpravní budovy ve Vsetíně
U nového nádraží ve Vsetíně zůstala zeď původní výpravní budovy

Původní budovu čeká částečná demolice.

„Tím se zefektivní využití vnitřních prostor objektu a zároveň bude zajištěn přímý vstup do podchodu. Tento bude zároveň možné napojit na projekt nového autobusového nádraží, který připravuje město,“ představil připravované stavební úpravy Karel Fridrich.

Díky zmíněnému napojení, by tak na městských pozemcích v areálu bývalé Křižanovy pily v sousedství nádraží mohl v horizontu následujících let vzniknout mimo jiné dopravní terminál.

„Ten v ideálním případě doplní také nezbytný parkovací dům. A právě o jeho výstavbě a možnosti financování či spolufinancování chceme se Správou železnic, potažmo ministerstvem dopravy dál jednat,“ navázal starosta Robert Stržínek.

Budova Občanské záložny na Palackého ulici ve Vsetíně. Kulturní památka. Ilustrační foto.
Vsetín rozdělí 300 tisíc majitelům budov v centru města. Podpoří jejich obnovu

Představitelé města Valašské Meziříčí zároveň apelovali na architektonické řešení chystané přestavby výpravní budovy.

„Vlakové nádraží je jednou ze vstupních bran vedoucích do našeho města. Jsme největším železničním uzlem v kraji, je pro nás velmi důležité, jak bude rekonstruovaný objekt vypadat. Jsme proto rádi za vstřícný přístup a možnost zapojit do chystaných úprav také městského architekta,“ připojila se místostarostka Yvona Wojaczková.

Úprava trati Vsetín – Valašské Meziříčí za sedm miliard

Další část plánovaných stavebních prací se týká traťového úseku Vsetín – Valašské Meziříčí. Centrální komise ministerstva dopravy by měla tuto investiční akci schvalovat na přelomu léta a podzimu.

„Rekonstrukcí s odhadovanými náklady sedm miliard korun projde celá dvojkolejná trať,“ upozornil Karel Fridrich ze Správy železnic.

Na Slovenskou strelu čekaly na novém nádraží davy Vsetíňanů; pátek 3. května 2024
Na Slovenskou strelu čekaly na novém nádraží davy Vsetíňanů

Ve Valašském Meziříčí se bude konkrétně jednat například o přestavbu mostu přes Rožnovskou Bečvu a mostů přes silnice vedoucí do Poličné a na ulici Mikoláše Alše. Zde dojde mimo jiné také k rozšíření průjezdního profilu na dva pruhy.

„Kompletní opravou projde železniční přejezd v ulici Hranická a mimo jiné novým zabezpečovacím zařízením bude vybaven přechod spojující ulice Zámecká a Hranická,“ doplnil Karel Fridrich. Úprava tratě je plánována mezi lety 2027 až 2030.

Rekonstrukce železniční stanice Valašské Meziříčí

Hlavním cílem rekonstrukce nástupišť je vybudování bezbariérových přístupů na jednotlivá nástupiště. Všechna nástupiště budou v rámci stavby prodloužena, rekonstrukce podchodu bude řešena novostavbou ve stávající ose.

K přístupu na jednotlivá nástupiště budou sloužit schodiště a výtahy. V rámci stavby bude zdemolována střední část výpravní budovy, která bude nahrazena novým vstupním objektem. Podchod bude prodloužen dále pod Nádražní ulicí, v rámci souběžné investice města Valašské Meziříčí.