Přírodní rezervace Malý Javorník má rozlohu bezmála 28 hektarů. „Chráníme tu takzvané rozvolněné lesní porosty ve vrcholových partiích hřebene Javorníků. Ten měl v minulosti podobu rozsáhlých pastvin a pastevních lesů," vysvětlil pro Valašský deník vedoucí Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

Oblast je tvořena lesními porosty se světlinami s významným podílem narušených a odumřelých stromů. „Vytvořeny jsou zde vhodné podmínky pro řadu ohrožených a vzácných živočichů. Zejména ptáků," dodal šéf správy.

Podle Jaskuly je území přírodní rezervace netradiční i z hlediska vlastnických poměrů. „Téměř osmdesát procent rozlohy bylo vykoupeno od původních vlastníků."

A kde se vzal název Javorník, Javorníky? Souvislost s javory to má. Ale prapůvod je jinde. „Naši předci označovali místo řídkého javorového lesa s otevřenými plochami pro pasení ovcí, koz a dalšího dobytka za javořinu. Tady je třeba odvozeninu názvu hledat," poznamenal Jaskula.

Přírodní rezervaci Losový ve Vsetínských Beskydech v Huslenkách označil vedoucí správy za orchidejovou zahrádku Beskyd. Spolu s ochranným pásmem má rezervace plochu přes 21 hektarů. „Chráněny jsou tu louky a pastviny. Na ně jsou vázány četné a vzácné rostlinné druhy. Například nadregionálně významná populace vstavače osmahlého," řekl Jaskula. Vyskytují se tu však také teplomilné druhy živočichů. „Významná je například populace modráska černoskvrnného," dodal.

O zachovalosti a významu přesahujícím region svědčí i výskyt celé řady vzácných druhů bezobratlých. „Další takové lokality v rámci regionu severní části Moravy nejsou v současné době doloženy," pověděl František Jaskula.