Pomník s devatenácti jmény stojí vedle prvorepublikového kříže na místě zvaném U Zdráhalů. Jeho symbolické odhalení bylo součástí sobotních Svatováclavských křivských slavností, na nichž se už potřetí sešla celá vesnice.

„Na kříži chybějí jména padlých, která zmiňuje teprve nový pomník. Jejich seznam před lety pořídil zesnulý archivář a historik Ladislav Baletka,“ připomíná osmasedmdesátiletý Jindřích Škarka, podle něhož je nadcházející sté výročí vzniku Československa nejlepší příležitostí ke splacení morálního a historického dluhu.

Místní lidé vzpomínali nejen na padlé, jejichž hroby jsou rozeseté na mnoha evropských bojištích, ale i na Adolfa Suchomela. I když se narodil v Příboře a většinu života působil v Čechách, vždy se cítil být občanem Křivého, kde prožil mládí. Napsal o něm obsáhlou stať a do galerie výtvarného umění, o jejíž zřízení usiloval, věnoval městu mnoho uměleckých děl.

Na počest jeho i republiky zasadili na návsi lípu, která tady zůstane i po připravované revitalizaci zdejšího prostranství. V komunitním centru zároveň vystavili faksimile jeho téměř třísetstránkového rukopisu. Návštěvníci v něm mohli listovat a při troše štěstí najít zmínku o svých blízkých.

„Od Suchomelovy smrti v roce 1975 uplynuly dvě generace, a jméno křivského patriota už mnoha lidem nic neříká. Je proto zapotřebí připomínat si, z čeho vycházíme a na co navazujeme,“ vysvětluje člen osadního výboru a pořadatel slavností Jaroslav Kneisl.