Společnost Zásobování teplem Vsetín, která má zájem takzvané zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) vybudovat, musí proto vypracovat dokumentaci k vlivům na životní prostředí v plném rozsahu. Obyvatelé se obávají nadměrného hluku, znečištění i zápachu, které provoz spalovny podle nich přinese.

Vyjádření ke stavbě spalovny zaslalo na krajský úřad deset subjektů. Kromě obyvatel dotčených sídlišť Luh a Ohrada se k ní vyjádřil krajský odbor životního prostředí, krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, společnost Arnika, spolek Vsetínské fórum a Městský úřad Vsetín, který ovšem dospěl k závěru, že záměr není nutné posuzovat.

Na porodním oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí nově rodičům na památku vytvoří pamětní list s otiskem nožky jejich novorozence.
Z nemocnice si nově odnáší také otisky nožek miminkaNaopak hygiena posouzení požaduje. Stavitel musí podle ní dodat mimo jiné hlukovou studii z hlediska provozu i dopravy. „Požadujeme doložit hodnocení zdravotních rizik záměru plynoucích ze znečištění ovzduší, včetně možné pachové zátěže, a hlukové zátěže,“ uvádí se dále v závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) posouzení nepožaduje, ale umístění spalovny v daném místě považuje za nevhodné. „Stávající imisní koncentrace znečišťující látky je už nyní překročena, po realizaci záměru by se imisní koncentrace ještě zvýšila,“ upozorňuje ČIŽP. Dále poukazuje na blízkost k území CHKO Beskydy a k obytným domům, které jsou vzdálené asi 90 metrů.

Společnost Arnika, která se zabývá ochranou přírody, považuje za vhodnější od záměru stavby spalovny upustit s tím, že by se jednoznačně zhoršila kvalita ovzduší.

Obec Hovězí hostila v sobotu 24. listopadu 2018 tradiční Kateřinský jarmark.
Veselý jarmark v Hovězí: dralo se peří, jedly jitrnice

Nejvíce připomínek od vsetínského fóra

Vsetínské fórum má za to, že záměr stavby má natolik obecnou podobu, že nelze plně a zodpovědně vyhodnotit jeho dopady. Rozsáhlé připomínky členů fóra kritizují zhoršení životního prostředí, sociální a ekonomické důsledky stavby, nakládání s popelem a škvárou, zpochybňují technologie likvidace odpadu i kapacitu zařízení.

Se všemi výtkami se investor podle Vsetínského fóra musí vypořádat. „Jsme rádi, že náš požadavek na kompletní hodnocení v procesu EIA byl vyslyšen. Úřad rozhodl, že investor se musí vypořádat s drtivou většinou připomínek, které přišly, včetně těch našich,“ komentoval situaci Michal Berg z Koalice pro otevřený Vsetín, která ve vsetínském zastupitelstvu sdružuje členy Vsetínského fóra a Strany zelených.

Podle Michala Chmely, předsedy představenstva Zásobování teplem Vsetín, bude mít rozhodnutí krajského úřadu za následek protažení projektu. „Rozhodnutí úřadu nám nepřineslo přímo komplikace. Snad jen jisté zdržení a administrativní zátěž,“ komentoval.

Hokejisté Vsetína. Ilustrační foto
Vsetín pozlobila Slavia i rolba. V Edenu vysoko prohrál 3:7

Zásobování teplem: zápach nehrozí

Vysvětlil, že obyvatelé se spalovny nemusí obávat. „Není čeho se bát. Počítáme pouze se zpracováním komunálního odpadu ze Vsetína a nejbližšího okolí. Doprava popelářských aut, která tak jako tak po městě jezdí, se nezvýší. Jen nepojedou na Bobrky, ale cestou vysypou odpad v Luhu,“ přiblížil Chmela.

Zápach se podle něj ze spalovny šířit nebude, protože odpad bude krátce skladovaný v bunkru, který je v podtlaku. Do okolí tak neuniká zápach ani prach. „Hluk z automobilové či veřejné dopravy v ulici je vyšší. Toto zařízení plní zákonné limity. A znečištění ovzduší nehrozí, protože zařízení odpovídá přísným emisním limitům a vysoký komín chrání obydlenou oblast od zbytkových látek,“ dodal Michal Chmela.

Zásobování teplem Vsetín podle něj dopracuje požadované studie a vypořádá dotazy dotčených orgánů státní správy i obyvatel. Doplněnou žádost pak podá na krajský úřad ve Zlíně.

Zástupci vsetínské radnice vnímají stavbu spalovny v Luhu za velmi diskutované téma. Připomínky ke stavbě nepodali, ale starosta Jiří Růžička považuje doplnění dokumentace za správné. „Pravděpodobně dojde k projednání projektu v procesu tak zvané velké EIA. Tento postup vítáme, neboť i naším cílem je, abychom měli informace o provozu ZEVO, jeho vlivu na životní prostředí a vůbec život ve městě,“ uvedl.

Radnice také chystá setkání s obyvateli. „Autoři projektu na něm představí svůj záměr energetického využití odpadů, zazní i informace o systému skládkování odpadu v souladu s platnou legislativou včetně předpokládaných cenových dopadů pro obyvatele. Přítomni budou i další odborníci a zástupci dotčených orgánů statní správy. Čas bude samozřejmě i na diskusi,“ pozval starosta Růžička na kulatý stůl, který se uskuteční 17. prosince v 17 hodin v budově úřadu.