Dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí musí investor předělat.

CHYBÍ STUDIE A DALŠÍ POSOUZENÍ K PROJEKTU

Společnost Zásobování teplem Vsetín, která plánuje v místní části Luh postavit spalovnu, tak musí doložit například rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části týkající se nakládání s odpadními vodami, či lépe rozpracovat část týkající se rizik a havárií.

VÍCE SLABÝCH STRÁNEK

Podle Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) zažívá spalovna, přesněji Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), komplikace.

„Projekt má mnoho slabých stránek a je na pováženou, že se investor chtěl podrobnému hodnocení vlivu na životní prostředí na začátku vyhnout,“ podivil se vsetínský opoziční zastupitel za KOV Michal Berg.

Opravená dokumentace musí podle něj zohlednit došlé připomínky, například vyhodnotit soulad s Akčním plánem Programu ke zlepšování kvality ovzduší města Vsetín.

Tradiční klání dračích lodí na hladině rybníka Chmelník v Kelči; sobota 3. srpna 2019
Lodě s dračí hlavou závodily na rybníku Chmelník

„Aktualizace bude trvat zřejmě několik měsíců. Mezitím se budeme snažit přesvědčit německého majitele investora, aby projekt stopnul úplně,“ vzkázal Berg.

Nezisková společnost Arnika, která se zabývá zlepšením životního prostředí v České republice, upozornila, že plánovaná spalovna má navzdory veškerým upozorněním vážné trhliny.

„Investor v dokumentaci vůbec nepopisuje technologii spalování, zachycování spalin všech toxických látek, ani neporovnává šetrnější varianty nakládání s odpady,“ uvádí Arnika.

Předložená dokumentace EIA má podle Jindřicha Petrlíka z Arniky několik zásadních nedostatků, bez nichž není vůbec možné vliv na životní prostředí určit.

„Požadujeme přepracování nebo zamítnutí projektu. Budeme raději, když se bude investovat do lepší recyklace odpadů a předcházení jejich vzniku,“ upozornil.

ARNIKA ŽÁDÁ AŽ ZAMÍTNUTÍ STAVBY

Krajskému úřadu, který ke spalovně provádí šetření EIA, zaslala obsáhlé stanovisko také vsetínská radnice.

„V dokumentu například odmítáme, aby se v nové spalovně zpracovával odpad z města a obcí mimo jeho správní obvod,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Na základě všech doručených dokumentů krajští úředníci rozhodli o opravě.

„Vrácení dokumentace k přepracování znamená, že proces posuzování bude delší, než soukromý investor předpokládal,“ doplnil.

Předseda představenstva Zásobování teplem počítá se dvěma měsíci práce, které bude specializovaná firma na přepracování potřebovat.

„Požadavky na dopracování studie EIA sice představují velký objem práce, ale v našem vlastním zájmu je, aby výsledky studie byly průkazné a jednoznačné,“ prohlásil Michal Chmela.

PRÝ NEJLEPŠÍ ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ

„Po prostudování připomínek jsme stále přesvědčeni o tom, že jsme schopní doložit, že ZEVO bude ekologicky a ekonomicky nejlepší způsob likvidace komunálního odpadu ve Vsetíně a že jeho vliv na životní prostředí a zdraví lidí bude zanedbatelný,“ dodal předseda představenstva.

Společnost Zásobování teplem Vsetín považuje zapracování připomínek obyvatel, občanských spolků a obcí za běžnou součást procesu EIA, se kterou v harmonogramu přípravy stavby spalovny počítala.

„Až bude přepracovaná EIA k dispozici, krajský úřad ji zveřejní, aby se s ní mohla seznámit veřejnost a mohla se zapojit do veřejného projednání této studie, které bude následovat,“ uzavřel Michal Chmela.

Místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová, ředitel Technických služeb města Milan Bitto, ředitel Městské policie Valašské Meziříčí Jan Camfrla a jednatel společnosti Městské lesy a zeleň Marek Netolička kontrolují park v areálu Domu sociální
Meziříčská radnice chce vystrnadit bezdomovce od bývalé LDN