Během dvou týdnů nahlédli ochránci přírody do třiašedesáti budek. Přibližně třetina z nich je obsazena a jejich nejčastějšími obyvateli jsou puštíci obecní. V několika budkách pro poštolky pak zahnízdil také vzácnější kalous ušatý. „Kromě obsazenosti budek a druhové skladby sledujeme počet mláďat, které následně kroužkujeme,“ vysvětlil Petr Křístek.

Obvykle připadají na každý soví pár v průměru tři mláďata. „Letos jsme objevili hodně hnízd, kde rodiče vyvedli čtyři, nebo dokonce pět mláďat,“ pochvaluje si vedoucí projektu Miroslav Dvorský. Populace puštíků je podle něj na Valašsku stabilní. „Vyšší počet mláďat je zřejmě důsledkem dostatku potravy a mírné zimy,“ dodal meziříčský ornitolog. Základ potravy puštíků tvoří drobní polní a lesní hlodavci, v menší míře pak také ptáci a žáby. Stávají se tak přirozeným pomocníkem zemědělců a lesníků v boji proti škůdcům.

V letošním roce začaly v důsledku mírné zimy některé páry sov hnízdit minimálně o dva týdny dříve. Při kontrolách bylo zjištěno, že některé sovníky byly v důsledku polomů a těžby zničeny. „Dva ze vzletových otvorů sovníků ´zazdil´malý brhlík lesní, což je zhruba dvacetkrát menší pták než puštík. Upravuje si vletový otvor budky přesně na velikost svého těla,“ vysvětlil Miroslav Dvorský. Hnízdní budky budou ekologové sledovat také na podzim. Při pravidelném čištění provedou pod vedením pracovníka Muzea regionu Valašsko Tomáše Kašpara průzkum vývržků, což jsou nestravitelné zbytky potravy puštíků. „Lze z nich zjistit, jaké druhy živočichů jsou v teritoriu zastoupeny,“ vysvětlil Kašpar.

Některé budky určené sovám navíc v loňském létě obsadili sršni. „Staly se tak pro letošní hnízdění sov nepoužitelnými. Ve dvou budkách jsme také našli prázdné hnízdo veverky,“ podotkl Miroslav Dvorský. Meziříčští ochránci přírody letos našli mláďata puštíků ve třinácti budkách a okroužkovali sedmačtyřicet malých soviček.

„V některých budkách měla mláďata kolem sebe spoustu přinesených hlodavců, myšic, norníků a hrabošů. Puštíci tak pomáhají zejména lesníkům, neboť loví drobné lesní škůdce, způsobující škody na výsadbách, dodal ochránce přírody.