„Mladí autoři byli o něco málo pilnější než loni, kdy přihlásili dvaatřicet prací. Výrazně přibylo středoškoláků, kteří jsou zastoupeni zhruba ve stejném počtu jako žáci základních škol,“ povšimla si referentka městského úřadu pro kulturu Václava Aubrechtová.

Autoři od třinácti do patnácti let mohli vybírat mezi tématy Nejhezčí cesta, po které jsem kdy šel a Přej si něco, padá hvězda. Jejich starší kolegové do dvaceti let měli možnost zamyslet se nad představou krásného dne nebo nad tím, co obnáší život bez pravidel.

Své práce poprvé posílali zároveň v papírové i elektronické podobě. „Složení sedmičlenné poroty se změnilo, a pro některé hodnotitele je tato forma praktičtější,“ vysvětluje referentka. „Mimo to budeme s elektronickými daty dále pracovat. U příležitosti desátého ročníku chceme v příštím roce vydat sborník nejúspěšnějších prací,“ dodala.

Soutěž, jejímž mecenášem je nizozemský občan českého původu Miroslav Kabela, bude mít tradiční vyvrcholení. „Výsledky slavnostně vyhlásíme v rámci vánočního koncertu, který proběhne 11. prosince v čítárně městské knihovny,“ řekla Václava Aubrechtová. „Autoři nejlepších prací si odsud odnesou kromě jiného měšce s mincemi v hodnotě od 333 do 2 222 korun.“