Čtyřleté volební období současných přísedících skončí za necelé dva roky

S žádostí o přidělení přísedících k soudním sporům se předseda soudu obrací na zastupitele příslušných obcí a měst, ve kterých instance působí. Sami členové zastupitelstev poté navrhují vhodné kandidáty na pozice přísedících. Pokud je předseda soudu odsouhlasí, jsou vyzváni ke složení slibu, jak to ukládá zákon. „Někteří oslovení lidé funkci přísedícího odmítají. Nejčastějším důvodem je zpravidla podnikatelská činnost, kvůli které na práci u soudu nezbývá čas,“ poznamenal Kramář. Častěji jsou proto využívány například služby důchodců.

Přísedící musí být ze zákona přítomní u pracovně právních kauz a také u vybraných trestních případů. „V tomto případě rozhoduje závažnost projednávané trestné činnosti a možná výše trestu,“ vysvětlil Kramář.

Člověk, který se chce stát soudcem z lidu, musí ovšem splňovat několik podmínek, které stanovuje Zákon o soudech a soudcích. „První podmínkou je dosažení třiceti let věku,“ informovala Valerie Ondřejová z městského úřadu ve Vsetíně, který pro místní soudní instanci přísedící zajišťuje. Dále musí jít o občana České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, má čistý trestní rejstřík a má trvalý pobyt nebo pracuje v místě působnosti daného soudu. „Také musí s přidělením k soudu souhlasit,“ podotkla Ondřejová.

Nové soudce z lidu bude vsetínské zastupitelstvo hledat už v příštím roce. „Současným přísedícím sice vyprší volební období až v roce 2010,“ prozradila Ondřejová. „S výběrem kandidátů, kteří v soudních senátech nahradí ty současné, je ovšem třeba začít s předstihem, protože jejich schvalování vyžaduje určitý čas,“ doplnila.

O zájemce o roli přísedícího z řad veřejnosti příliš velká nouze není. „V tomto volebním období se nám sice nepodařilo zajistit požadovaných třicet osm lidí, bylo jich o dva méně, ale přesto se stává, že se někteří lidé hlásí na tuto pozici i sami,“ řekla Ondřejová.

Ve hře o místo přísedícího v novém volebním období přitom zůstávají i ti aktuálně zvolení. „Funkce totiž není omezena a lidé ji můžou vykonávat i opakovaně,“ uzavřela Ondřejová.